Dėmesio! Informacijos rinkmenų sąrašo informacinė sistema nuo 2021 m. liepos 21 d. yra likviduojama . Duomenys yra perkelti į Lietuvos atvirų duomenų portalą https://data.gov.lt/

Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 734

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 91 - 105 / 734 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
91 5696 Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai; Biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/atsi​naujinantys-istekliai/Pus​lapiai/fiksuoti-tarifai.a​spx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
92 6006 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ataskaitos Veiklos ataskaitoje apibūdinta kasmetinė tarnybos vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai. Statistinėje veiklos ataskaitoje pateikti kasmetiniai duomenis apie tarnybos veiklą bei kiekvieno teritoriniaus skyriaus veikla. Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?1806404942​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
93 6005 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pagrindiniai veiklos rodiklaia Tarnybos parengtame leidinyje yra pagrindiniai asmenų neįgalumo , darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių bei profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo rodikliai Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?800160956​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
94 6007 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai teikiamų prašymų formos Interneto svetaineje paskelbtos visų prašymų, dėl kurių kreipiasi asmenys, formos Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?-677452638​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
95 6008 Administracinės paslaugos Rinkmenoje aprašomi paslaugų teikiamų paslaugų pavadinimai, teisės aktai, kuriais vadovaujamasi teikiant paslaugas, pačių paslaugų aprašymas Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?1725069465​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
96 5697 Elektros energijos rinkos kaina Vidutinės elektros energijos rinkos kainos Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/elek​tra/Puslapiai/statistika.​aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
97 5713 Informacija apie kuro kompensacijos dedamąją Viešai skelbiama informacija apie šilumos tiekėjų nepadengtas kuro sąnaudas ar papildomai gautas pajamas dėl kuro kainų pokyčio. Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/silu​ma/Puslapiai/informacija-​apie-nepadengtu-sanaudu-d​edamasias.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
98 5710 Šilumos kainų statistika Šilumos kainų Lietuvoje statistika (vidutinė šilumos kaina, šilumos kainos miestuose, šilumos įmonių perkamas kuras, šilumos kainos struktūra ir pokyčiai) Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/silu​ma/Puslapiai/statistika.a​spx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
99 6009 Viešai prieinama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro informacija Informacija apie Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių Lietuvos veiklos vykdytojų patvirtintas CO2 emisijas ir grąžintą apyvartinių taršos leidimų kiekį atitinkamais metais. Informacija apie sąskaitas ir su jomis susijusius įrenginius. Informacija apie Bendro įgyvendinimo projektus. Aplinka

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas http://www.laaif.lt/index​.php?963729715​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
100 6030 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema Pateikiama statistinė informacija apie žemės ūkio ir maisto produktų gamybą ir prekybą, kiekius ir kainas Žemės ūkio ir kaimo verslas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras http://www.vic.lt/?mid=34​1, http://www.vic.lt/?mid​=134​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
101 5549 AMEPS Sistema skirta: operatyviai teikti informaciją apie valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų pardavimo aukcionuose parduodamus apvaliosios medienos sortimentus, miško kirtimo atliekas ir pardavimo sąlygas Miškai

Prekyba ir paslaugos

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos http://www.ameps.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
102 5905 Sveikatos priežiūros specialistų spaudų sąrašas Informacijos rinkmenos objektas yra sveikatos priežiūros specialistų (vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų)) spaudų numeriai, kurie yra pateikiami surūšiuoti pagal profesijas (VN ir FT) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://www.vvkt.lt/Vaisti​ninko-padejeju-farmakotec​hniku-sarasas-ir-sveikato​s-prieziuros-specialistu-​spaudai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
103 6037 Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Pateikiamas sąrašas, kuriame matomi asmenys galintys rengti vidinės miškotvarkos projektus. Miškai

Valstybinė miškų tarnyba http://www.amvmt.lt/image​s/veikla/stat/Miskotvarko​sProjektai/Priv%20sarasas​.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
104 5554 Gaisrų ir gelbėjimo darbų statistinė analizė Pateikiama statistinė informacija apie kilusius gaisrus ir atliktus gelbėjimo darbus; palyginamieji statistiniai duomenys lentelėse; grafikai Teisėsauga ir teisėtvarka

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos http://www.vpgt.lt/index.​php?1593913482​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
105 6046 Išmokų / paramos už pieną apskaičiavimas Automatinis išmokų / paramos už pieną apskaičiavimas pieno gamintojams atitinkantiems nustatytus reiklavimus Žemės ūkio ir kaimo verslas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras https://www.vic.lt/?mid=2​37​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  1  2  3  4  5  6  | < 7 >  8  9  10  11-20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas