Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 1 - 15 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
1 5498 Nekilnojamo turto registras Pateikiama informacija apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos; juridiniai faktai, suvaržymai; grafinė medžiaga. Pastatai ir statiniai

Nekilnojamasis turtas

VĮ Registrų centras http://www.kada.lt/ntr/in​dex.php​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
2 5503 Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras Pateikiama aktuali informacija apie įstatymais nustatytų valstybės ir žinybinių registrų steigimą, kūrimo eigą bei funkcionavimą, registruose kaupiamus duomenis, registrus tvarkančias įstaigas. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://registrai.lt/login​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
3 5524 Svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Pateikiami einamųjų metų tyrimo rezultatai, tyrimų ataskaitos. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://ivpk.lrv.lt/lt/vei​klos-sritys-1/instituciju​-interneto-svetaines​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
4 5526 Hidrometeorologinių stebėjimų duomenys Pateikiami paskutinių 24 valandų kasvalandiniai meteorologinių stebėjimų duomenys (dar neįvertinus duomenų patikimumo), gauti iš meteorologijos ir automatinių meteorologijos stočių - oro temperatūra, debesuotumas ir reiškiniai, atmosferos slėgis, vėjo kryptis ir greitis bei vėjo gūsiai. Poskyriuose galima rasti palydovinę, radarų, žaibų išlydžių informaciją, o taip pat operatyvią hidrologijos tinklo informaciją (dar neįvertinus duomenų patikimumo). Aplinka

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos http://www.meteo.lt/lt/we​b/guest/faktiniai-orai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
5 5527 Švietimo ir mokslo registrų sąrašas Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo srityje veikiančius registrus (jų pavadinimus, svetainių adresus, valdytojus, tvarkytojus) Švietimas ir mokslas

Švietimo informacinių technologijų centras https://www.krisin.smm.lt​/aikos2-krisin/public/reg​istruSarasas.xhtml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
6 5529 Laisvų darbo vietų duomenys Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazė, kurioje kaupiami registruotų laisvų darbo vietų duomenys. Laisvos darbo vietos

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ldb.lt/LDBPort​al/Pages/ServicesForEmplo​yees.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
7 5530 Hidrometeorologinės prognozės Pateikiamos skaitmeninės orų, pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, mėnesio orų, hidrologinės, jūrinės hidrometeorologinės, Europos miestų prognozės. Aplinkos kontrolės įstaigos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos http://www.meteo.lt/lt/we​b/guest/miestai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
8 5534 Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansinė ataskaita Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansinė ataskaita Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​012​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
9 5544 Rekreaciniai objektai pagal urėdijas Internete rasite informaciją apie apvaliosios medienos, miško ir dekoratyvinių sodmenų prekybos vietas ir kainas, lankytinus objektus Lietuvos valstybiniuose miškuose. Pasirinktas vietas rasite interaktyviame žemėlapyje. Miškai

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos http://www.valstybiniaimi​skai.lt/lt/RekreaciniaiOb​jektai/Puslapiai/default.​aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
10 5549 AMEPS Sistema skirta: operatyviai teikti informaciją apie valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų pardavimo aukcionuose parduodamus apvaliosios medienos sortimentus, miško kirtimo atliekas ir pardavimo sąlygas Miškai

Prekyba ir paslaugos

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos http://www.ameps.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
11 5553 Galiojančių medicinos normų sąrašas Sąrašą sudaro medicinos normos žymuo, pavadinimas ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo medicinos norma patvirtinta, data ir numeris, “Valstybės žinių”, kuriose medicinos norma paskelbta, numeris. Sveikatos apsauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​node/61​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
12 5554 Gaisrų ir gelbėjimo darbų statistinė analizė Pateikiama statistinė informacija apie kilusius gaisrus ir atliktus gelbėjimo darbus; palyginamieji statistiniai duomenys lentelėse; grafikai Teisėsauga ir teisėtvarka

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos http://www.vpgt.lt/index.​php?1593913482​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
13 5555 Auditorių sąrašas Pateikiama informacija apie asmenis, kuriems suteikta auditoriaus kvalifikacija energijos vartojimo auditui atlikti Prekyba ir paslaugos

VĮ Energetikos agentūra http://www.ena.lt/pdfai/A​uditorius_duombaze_intern​ete.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
14 5558 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos statistika Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo statistinė informacija apskričių ir rajonų lygmeniu Žemės ūkio investicijos

Augalininkystė

Gyvulininkystė

Žemės ūkio ir kaimo verslas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt/index.​php/parama/lietuvos-kaimo​-pletros-20072013-m-progr​ama/statistika/8801#res​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
15 5562 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymo duomenys Pateikiami einamųjų ir prieš tai buvusių dvejų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymo duomenys ketvirčiais bei dar ankstesnių metų metiniai duomenys Statistika

Lietuvos Respublikos finansų ministerija http://finmin.lrv.lt/lt/a​ktualus-valstybes-finansu​-duomenys/valstybes-biudz​eto-ir-savivaldybiu-biudz​etu-vykdymo-duomenys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

  11-20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas