Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 1 - 15 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
1 5498 Nekilnojamo turto registras Pateikiama informacija apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos; juridiniai faktai, suvaržymai; grafinė medžiaga. Pastatai ir statiniai

Nekilnojamasis turtas

VĮ Registrų centras http://www.kada.lt/ntr/in​dex.php​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
2 5555 Auditorių sąrašas Pateikiama informacija apie asmenis, kuriems suteikta auditoriaus kvalifikacija energijos vartojimo auditui atlikti Prekyba ir paslaugos

VĮ Energetikos agentūra http://www.ena.lt/pdfai/A​uditorius_duombaze_intern​ete.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
3 5563 Lietuvos matavimo priemonių registras Matavimo priemonių, naudojamų teisinės metrologijos srityse, patvirtintų tipų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Valstybinė metrologijos tarnyba http://www.lvmt.lt/_/info​rmacines-sistemos/matavim​o-priemoniu-registras/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
4 5568 Studijų programų vertinimo rezultatai SKVC įvertintų vykdomų studijų programų vertinimo išvados Studijų ir mokymo programos

Studijų kokybės vertinimo centras http://pluto.skvc.lt/Stud​yProgramResults.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
5 5599 Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė Pateikiami duomenys apie paskelbtas patento paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus. Išradimai

Patentai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?l=lt&n=140​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
6 5600 LR įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė Pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus ir jų teisinų statusą. Išradimai

Patentai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?n=142&l=lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
7 5601 Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis Pateikiami duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus, prekių ženklus ir dizainą bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus Dizainas

Išradimai

Patentai

Prekiniai ir paslaugų ženklai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?n=139&l=lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
8 5570 Pacientai laukiantys organų transplantacijų Pacientų laukiančių organo transplantacijos skaičius konkrečiais metais Donorystė

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.transplantacij​a.lt/content/charts/recip​ientai.lt.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
9 5717 Vertintų studijų krypčių apžvalgos Studijų kokybės vertinimo centro suburtų ekspertų atliktų studijų krypčių vertinimų apžvalgos Studijų ir mokymo programos

Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/conten​t.asp?id=99​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
10 5766 Atliekamų kokybės tyrimų sąrašas Pateikiama informacija, apie VAT kokybės tyrimų laboratorijose atliekamus kokybės tyrimus Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/apktls/atli​ekamu_tyrimu_sarasas.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
11 5768 Grūdų ir jų produktų kokybės įvertinimo tarifai Pateikiama informacija apie grūdų ir jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifus. Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/apktls/grud​u_tarifai.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
12 5584 LR vidaus vandenų laivų registras Registro paskirtis – rinkti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, keisti, teikti, skelbti, naudoti, naikinti duomenis apie vidaus vandenų transporto priemones ir jų savininkus bei valdytojus. Vidaus vandenų transporto priemonės

Lietuvos saugios laivybos administracija http://www.msa.lt/lt/info​rmacijos-rinkmenos/lietuv​os-respublikos-vidaus-jgy​4.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
13 5806 Sveikatos priežiūros specialistų spaudų numeriai Informacijos rinkmenoje objektas yra sveikatos priežiūros specialistų spaudų numeriai, kurie yra pateikiami surūšiuoti pagal profesijas Sveikatos apsauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​node/85​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
14 5845 Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataska Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​018​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
15 5847 Kredito unijų balansinė ataskaita Kredito unijų balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​020​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

  11-20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas