Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 721 - 735 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
721 6627 Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos ataskaitos Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas Ekonomika ir finansai

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra https://www.cpva.lt/apie-​cpva/teisine-ir-administr​acine-informacija/382​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
722 6628 INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Šiame tinklalapyje yra pateikiami belaidės interneto prieigos duomenų perdavimo spartos kontrolinių matavimų rezultatai, kuriuos atlieka Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojama Interneto prieigos stebėsenos sistema (IPSS). Matavimai atliekami operatorių UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „TELE2“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) judriojo ryšio tinkluose visoje Lietuvos teritorijoje, siekiant stebėti ir įvertinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos, taip pat supažindinti visuomenę su tokių matavimų rezultatais. Telekomunikacijos ir ryšiai

Ryšių reguliavimo tarnyba https://opendata.rrt.lt/i​pss​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
723 6632 Rinkimų žemėlapių sistemos atviri duomenys Skelbiami Rinkimų žemėlapių sistemos (http://vrk.maps.arcgis.com/home/index.html) duomenys (rinkimų rezultatai, rinkėjų aktyvumas) atviru formatu. Prezidento rinkimai

Savivaldybių rinkimai

Seimo rinkimai

Vyriausioji rinkimų komisija http://arcg.is/0u4CfK​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
724 6635 Socialinio draudimo pensijų gavėjų duomenys Socialinio draudimo pensijų gavėjų viešinimas Socialinė apsauga

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://atvira.sodra.lt/lt​-eur/?page=P11​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
725 6636 Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapis „keliauk.urm.lt“ Pateikiamos kelionių rekomendacijos visoms pasaulio valstybėms ir kai kurioms teritorijoms, konsulinė ir bendroji informacija ruošiantis kelionei, gyvenant užsienyje, patekus į bėdą ar atvykstant į Lietuvą. Aprašomos konsulinės paslaugos, vizų režimas, saugumo situacija, dalis šios informacijos atvaizduojama ir žemėlapio forma. Pateikiami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių bei garbės konsulų kontaktai. Veikia kelionės registracijos forma bei klausimo uždavimo forma. Vizos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija http://keliauk.urm.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
726 6637 Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo interneto svetainė Skelbiama detali informacija apie Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimą, įskaitant daugiašalės ir dvišalės paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teikimą. Taip pat pateikiama informacija apie Lietuvos dalyvavimą ES vystomojo bendradarbiavimo veiklose, visuomenės informavimą, svarbiausius renginius ir susitikimus. Tarptautinės sutartys

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija http://orangeprojects.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
727 6639 Nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ataskaitos Metų duomenys apie nepageidaujamus įvykius asmens sveikatos priežiūros įstaigose Ligoninės

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/atask​aitos.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
728 6640 Savivaldybių gyvensenos stebėsenos rodiklių suvestinė-ataskaita Nuo 2016 m. ne rečiau kas ketveri metai pateikiami apibendrinti savivaldybių mokyklinio amžiaus penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai ir nuo 2018 m. ne rečiau kas ketveri metai – saugusių savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimo rezultatai. Sveikatos apsauga

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/gs-at​askaitos.html ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
729 6641 Higienos instituto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Ataskaitos apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą Ekonomika ir finansai

Higienos institutas http://www.hi.lt/biudzeto​-vykdymo-ataskaitu-rinkin​iai.html ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
730 6642 Higienos instituto finansinių ataskaitų rinkiniai Finansinės ataskaitos Ekonomika ir finansai

Higienos institutas http://www.hi.lt/finansin​iu-ataskaitu-rinkiniai.ht​ml ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
731 6644 Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje duomenys Vaistiniai preparatai

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/antib​iotiku-suvartojimo-ataska​itos.html ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
732 6646 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro ataskaita Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro statistinė informacija Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/vsps-​r-statistine-informacija.​html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
733 6648 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) veikla, sąrašas Šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) veiklos licencijų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=Ykp0bHoyN1​lhZHhybVdpWmxXUEVwV1ZnYWF​WbGwyZkpscUNWcEp1ZW10bHRh​R3pkbU14c3kydWtiNVdacDVwb​mJKZHJvV21rbHNoa2JHWnh6SE​pvbUp0bmJONXMwbXJWYUxCcWE​1ajVsdGhzbXAlMkJrYXExbzBK​YW1tS3VXV1d2YVphS1Z5MnJSY​010anBYQ2Z3MVRFcm15V2FxRm​xvMmpQbHFhVXE4ZFphZEtib21​6SlpzdG8wR09iYjVtUm5wTDli​T1JwV0dtcll5ZG92R3VxeVpwd​Es1dmFiY2VYMlo2UWFyQ2VuSm​1ubXJDWGJISnprZyUzRCUzRA=​=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
734 6649 Biržų rajono savivaldybėje išduotų leidimų vežėjams lengvaisiais automobiliais taksi sąrašas Vežėjų lengvaisiais automobiliais taksi sąrašas Transportas ir ryšiai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bTV0c3oyN1​ltOXhybVptWngyT2FwV2hnY2F​WbGwyREpZS0JxcEplZWFkbG1h​R3pkbTh5YXkyU2tjSlhEcDVSb​mJKZHBvV21rYU1ob2JaaHBubT​JhbTIxbmJONXEwcDdWYTdCd2E​1R0FtcDFzbW1xY2FhRm8wR0Q4​YXV2SVdXamNiWjVzSzJZa2JOY​VZvWmxRbVolMkJXbld1ZG01MW​hvWmJaYUtCcnJaJTJCc2JJYWJ​wV3pMbDlSc3lXT3ViNUdXbmNT​cmxacHBtV2FoYU5hUlYyYVptN​jVwMm1Xb2JOTnAxV2pFbGFGcW​5KbWR5SmxsbW1xcmsxaVcxMkN​ZYXFPYXJHM1BibGxsMld3cW51​ZVdxbXlSa2ZuSTJacVNiYXRpW​nBiYlphTmxxOG14WmFGcGRHZy​UzRA==​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
735 6650 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis kelių transporto veikla, sąrašas Licencijų verstis kelių transporto veikla sąrašas Transportas ir ryšiai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bUp0bHoyM1​ljTnhrbVo2Wm1tT1VwVzFnYnF​WcGwySEphS0JxcEolMkJlYU5s​c2FHemRsOHh3eTVta2NKWEhwN​XBuYlpkcW9XbWtaY2lSYldKcG​1tMW9uMjFuYWQ1dTBuRFZiTEJ​2YTVtQXlLRm5sSEdkWmFab3ht​aWdaS0tlJTJGbXdaWjFsdDNHc​kxjU2VWOW1pa2twMldXSmVjYl​oyWHBHaklZS0JycnBlaVpkdHB​yR3lHbDhkbzE1V3NjSiUyQlps​cHF0bHFSdG1aZWhZTmFUVjVpd​W02SnR5MjZ0WnM5czFHekxaYW​R4VUpHbnhLMldwR3FoWWF1U3p​HaWNtS09Zb3BYVG02aG9obVhU​YU1Ob3FtbjFrdFdUcW0ybWFhe​GltV1RNWUtwcVdNaXNiU3B0dm​1YWWFNZHdKMlBabXBHWnA1Um1​sNmx0cEdHcll0dVNjbXB6bmcl​M0QlM0Q=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41  42  43  44  45  46  47  48  | < 49 >  50 

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas