Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 721 - 735 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
721 6195 Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos apleis​tų žemių erdvinių duomenų​ rinkinys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
722 6217 Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Duomenų bazę sudaro 8 temos: administracinės ribos ir administraciniai vienetai, hidrografija, transporto tinklas, gyvenvietės, socialinės temos objektai, augmenija ir pagrindinės žemėnaudos, fizinių geografinių regionų pavadinimų anotacijos, įvairūs objektai ir orientyrai Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos M 1:25​0 000 georeferencinių erd​vinių duomenų rinkinys pa​gal tarptautinio projekto​ EuroRegionalMap reikalav​imus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
723 6212 Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT sudaro atskiri grafinių duomenų sluoksniai (linijiniai, plotiniai, taškiniai) su papildoma atributine informacija: suskirstymas M 1:5000 lapais, ribos –Lietuvos Respublikos valstybės siena, vietovės (informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus) ir kt. Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos gyvenamųjų vietovi​ų M 1:5 000 georeferencin​ių erdvinių duomenų rinki​nys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
724 6221 Lietuvos Respublikos apskričių centrų M 1:2 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis Lietuvos Respublikos apskričių centrų M 1:2 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT2LT sudarytas 2007 metais. Teritorija: Vilniaus, Kauno, Utenos, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Telšių ir Tauragės miestai Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText= Lietuvos Resp​ublikos apskričių centrų ​M 1:2 000 skaitmeninis ra​strinis ortofotografinis ​žemėlapis​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
725 6545 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos (leidimai) verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, sąrašas Sąrašas įmonių, kurioms išduotos licencijos (leidimai) verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Prekyba ir paslaugos

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bDV0a3oyYl​liZHlXbVd5Wm1XT2FwV2xnY2F​WbGwyVEphYUJxcEo2ZW10bVdh​SnJkYmN4d3kyeWthNVdacDhob​mxwZHdvV21ra3NoZ2JtdHVuMn​R0bjVobmx0NW0wbW5WYUxCd2E​1WjlscVpzbDJxbmFxcVcwR1dZ​bUp2TW9wclFhWnBzaG0zSG50S​1dvWEdWd2xTV3BHMldjYUZobk​piTWFLUmwlMkZaJTJGc2JZWnR​yMlhMbTlpWjFXeXNiSm1acDVO​WWFaNmZtV245YUNHV3BHcWR5S​2RzejVlbm1zdHVobkRTYktweG​xaR2ZsckZvWDNGbWFtWm94R1N​kYXF5ZXFKclpsMWxzMW03WW1k​RnNuR2lsbVolMkJUckdtU2NhR​nBxMmlEWXFCaSUyRlp2YWFNcG​1tbWpjYWM5eHo1YjhjYlhFWUp​wWW1xRnRtV2FvWmN4a28yS2Nu​ckpzMDJyOWJPdG1rcDZRWjdCd​25NZW55TEJ0YkhCelpnJTNEJT​NE​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
726 6542 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sąrašas Sąrašas įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Prekyba ir paslaugos

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=Wlp0c3oyM1​ljTnhrbVo2Wm1XUERwWlpnY2F​XWGwyakpaS0NWcEo2ZWJkbVhh​RzNkWjh4b3kyU2tjSldacDVSb​mJKZHFvV0tra2NoZ2JtcHVsMn​hybDV0blpkNmIwcHJWbVhOcWV​abWl5SjV0b0cycWFxV1d4Skth​WTZISG81ZkhiVm1heDIzV2NNd​VpuWjVReDZDWG9XeVVhNTFocH​BiR2xxQnFvc2olMkJiUmx0V1d​qY2FjdHMxSldyY2FUSG5aYXJa​RkZ4cFdLWmxpaVM5V2FsbnA1b​DFHNmlhTlNYeTNDQ21haG9vcE​daeUdac1gzRm1hYVNXekpHbGF​xSE1tbWpQWnF4c2htM05haVpz​ejJ1aXg1M0RwV2lTYXFHWHEyU​0RhYUJxJTJGWm5hYU1wcW1tem​NhYzlzejJ2OGFMV1ZZSnRZWkt​GeG1XaW9sc3hrbzJhY3pMSnMw​Mjc5Wk91WWxKcVFsYkJ4bkpPb​mwzTnBiSEUlM0Q=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
727 6536 Viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas Viešajame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas Potencialiai pavojingi objektai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bDV0bnoycl​ludHhubVd5WmsyT2JwV3RnYWF​Wa2wyVEphYUJxcE15ZWJObGxh​R1RkYmN5ZXkydWtjSldacDVOb​lpKZWNvV3FrYWNpV2JtcHN4M0​ZwbG1Wbmx0NW0wbWpWbWJCb2E​1S0ttNkZrbG5MOVlkbGx4R2Vr​WnAzTVdXYkhiSzVsMFduSmFjd​G5wMmllbVptU1dHU2hiWmxxcX​BMSFlLeVlwNXFkbGNkb3BwclZ​iWVp3c0pXTW5sQ1pwNVg4Wkxa​cHFtR1praWhwMkdLWnlLeHNsS​ml4Yk5KdDJXemFsSE9iYTVrJT​NE​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
728 6544 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, sąrašas Sąrašas įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba Prekyba ir paslaugos

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bTV0b3o1dl​lhZHlWbVhDWngyT2JwWnBnYXF​WbGwyREphYUJtcE1lZWJObWJh​R3pkYXN4cnkydWthWldWcDVOb​m1wZHhvV1NrbHNoaWJtcHVtMn​hwbHB0bmw5NXUwbW5WWmJCeGE​4Tjl4S1pzbDNLbmFhcVIwSk9Z​YXB2TW9tM1FhWnBzaG1uSGNOS​nNvWjZWeDFTV3BKcVdtNkdYbk​duTVlLUmolMkZacnNiSWFZcjV​iTFp0aHcxV3VzY0ptWnA1cFli​WjVzbVdIOVpDRmtwR09keUtkb​XoyNm5sc3R0aHA3VmxhMXhvNU​9meUxHVlgyMW1aV1prMHBhcVp​WaWVuV2JibTZPV0syWVphSUpy​cUd5aWtabVpvMlNxYnBwcG1aY​URhS0JyJTJGWjdhbHNwdG1tam​NhYzlvejVuOGFMV1NZSmRZYkt​Gd21XbW9ZTXhpbzJxY243SnMw​Mlg5Yk90b2twNlFaTEJzbkptb​nlMQnRiSEZ6WmclM0QlM0Q=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
729 6648 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) veikla, sąrašas Šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) veiklos licencijų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=Ykp0bHoyN1​lhZHhybVdpWmxXUEVwV1ZnYWF​WbGwyZkpscUNWcEp1ZW10bHRh​R3pkbU14c3kydWtiNVdacDVwb​mJKZHJvV21rbHNoa2JHWnh6SE​pvbUp0bmJONXMwbXJWYUxCcWE​1ajVsdGhzbXAlMkJrYXExbzBK​YW1tS3VXV1d2YVphS1Z5MnJSY​010anBYQ2Z3MVRFcm15V2FxRm​xvMmpQbHFhVXE4ZFphZEtib21​6SlpzdG8wR09iYjVtUm5wTDli​T1JwV0dtcll5ZG92R3VxeVpwd​Es1dmFiY2VYMlo2UWFyQ2VuSm​1ubXJDWGJISnprZyUzRCUzRA=​=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
730 6649 Biržų rajono savivaldybėje išduotų leidimų vežėjams lengvaisiais automobiliais taksi sąrašas Vežėjų lengvaisiais automobiliais taksi sąrašas Transportas ir ryšiai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bTV0c3oyN1​ltOXhybVptWngyT2FwV2hnY2F​WbGwyREpZS0JxcEplZWFkbG1h​R3pkbTh5YXkyU2tjSlhEcDVSb​mJKZHBvV21rYU1ob2JaaHBubT​JhbTIxbmJONXEwcDdWYTdCd2E​1R0FtcDFzbW1xY2FhRm8wR0Q4​YXV2SVdXamNiWjVzSzJZa2JOY​VZvWmxRbVolMkJXbld1ZG01MW​hvWmJaYUtCcnJaJTJCc2JJYWJ​wV3pMbDlSc3lXT3ViNUdXbmNT​cmxacHBtV2FoYU5hUlYyYVptN​jVwMm1Xb2JOTnAxV2pFbGFGcW​5KbWR5SmxsbW1xcmsxaVcxMkN​ZYXFPYXJHM1BibGxsMld3cW51​ZVdxbXlSa2ZuSTJacVNiYXRpW​nBiYlphTmxxOG14WmFGcGRHZy​UzRA==​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
731 6650 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis kelių transporto veikla, sąrašas Licencijų verstis kelių transporto veikla sąrašas Transportas ir ryšiai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bUp0bHoyM1​ljTnhrbVo2Wm1tT1VwVzFnYnF​WcGwySEphS0JxcEolMkJlYU5s​c2FHemRsOHh3eTVta2NKWEhwN​XBuYlpkcW9XbWtaY2lSYldKcG​1tMW9uMjFuYWQ1dTBuRFZiTEJ​2YTVtQXlLRm5sSEdkWmFab3ht​aWdaS0tlJTJGbXdaWjFsdDNHc​kxjU2VWOW1pa2twMldXSmVjYl​oyWHBHaklZS0JycnBlaVpkdHB​yR3lHbDhkbzE1V3NjSiUyQlps​cHF0bHFSdG1aZWhZTmFUVjVpd​W02SnR5MjZ0WnM5czFHekxaYW​R4VUpHbnhLMldwR3FoWWF1U3p​HaWNtS09Zb3BYVG02aG9obVhU​YU1Ob3FtbjFrdFdUcW0ybWFhe​GltV1RNWUtwcVdNaXNiU3B0dm​1YWWFNZHdKMlBabXBHWnA1Um1​sNmx0cEdHcll0dVNjbXB6bmcl​M0QlM0Q=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
732 6539 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas Sąrašas įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Prekyba ir paslaugos

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=Wlp0b3oyM1​liZHhqbVd5WngyUERwV1ZnYkt​XWGw1YkpscUJycEpxZVp0bHRh​R1RkbTh4eHkydWtiNVdacDVab​lpaZHlvV1dra3NocGJHbHVubW​xybTIxblpONlcwbkRWbGJDZWE​1V0lscG1XazNLWmw2Tm8wbWhY​YXFTZW9tdkpiWjZWMUp2Sm5zd​VZvbkVvbGxTV3Eyd1JhcXFTbV​dkVFlKaVVvY3lZYkppYmFXYVh​hSjJla3BWcG5sNlJySnVrYUtT​ZnNHRnpaSjZU​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
733 6637 Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo interneto svetainė Skelbiama detali informacija apie Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimą, įskaitant daugiašalės ir dvišalės paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teikimą. Taip pat pateikiama informacija apie Lietuvos dalyvavimą ES vystomojo bendradarbiavimo veiklose, visuomenės informavimą, svarbiausius renginius ir susitikimus. Tarptautinės sutartys

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija http://orangeprojects.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
734 6627 Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos ataskaitos Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas Ekonomika ir finansai

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra https://www.cpva.lt/apie-​cpva/teisine-ir-administr​acine-informacija/382​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
735 6219 Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Akredituotų įstaigų (bandymų, kalibravimo, medicinos laboratorijų, produktų, asmenų ir vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų, kontrolės įstaigų) sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Nacionalinis akreditacijos biuras http://db.nab.lt/ais/accr​editation​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41  42  43  44  45  46  47  48  | < 49 >  50 

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas