Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 706 - 720 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
706 6536 Viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas Viešajame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas Potencialiai pavojingi objektai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bDV0bnoycl​ludHhubVd5WmsyT2JwV3RnYWF​Wa2wyVEphYUJxcE15ZWJObGxh​R1RkYmN5ZXkydWtjSldacDVOb​lpKZWNvV3FrYWNpV2JtcHN4M0​ZwbG1Wbmx0NW0wbWpWbWJCb2E​1S0ttNkZrbG5MOVlkbGx4R2Vr​WnAzTVdXYkhiSzVsMFduSmFjd​G5wMmllbVptU1dHU2hiWmxxcX​BMSFlLeVlwNXFkbGNkb3BwclZ​iWVp3c0pXTW5sQ1pwNVg4Wkxa​cHFtR1praWhwMkdLWnlLeHNsS​ml4Yk5KdDJXemFsSE9iYTVrJT​NE​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
707 6149 Viešojo sektoriaus įstaigų, turinčių dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis tik elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas Viešojo sektoriaus įstaigų, turinčių dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis tik elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba http://www.archyvai.lt/lt​/paslaugos_53/adoc-dokume​ntai.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
708 6627 Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos ataskaitos Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas Ekonomika ir finansai

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra https://www.cpva.lt/apie-​cpva/teisine-ir-administr​acine-informacija/382​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
709 6562 Viešųjų institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybės vertinimas Viešųjų institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybės vertinimas Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/6161​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
710 6621 Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.vkekk.lt/elekt​ra/Puslapiai/viesuosius-i​nteresus-elektros-energet​ikos-sektoriuje-atitinkan​cios-paslaugos.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
711 5675 Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų lėšų biudžetas Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų biudžetas Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/elek​tra/Puslapiai/viesuosius-​interesus-elektros-energe​tikos-sektoriuje-atitinka​ncios-paslaugos.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
712 6615 Vilniaus oro uoste besileidžiančių lėktuvų tvarkaraštis Vilniaus oro uoste besileidžiančių lėktuvų tvarkaraštis, pateikiama informacija kaip nusileidimo data, laikas, atvyksta iš, skrydžio Nr., kompanija, statusas Keleivių vežimas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai http://vilnius-airport.lt​/lt/informacija-keleiviam​s/atvykimas-realiuoju-lai​ku/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
713 6178 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąrašas Sąraše pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos specialistams išduotas licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena, veiklos rūšis bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Specialistu_licenci​javimas/VSPSL.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
714 6646 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro ataskaita Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro statistinė informacija Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/vsps-​r-statistine-informacija.​html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
715 6348 Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas Stacionaro lovų veiklos duomenys pagal lovų profilius, jų grupes, ligonines, apskritis bei savivaldybes; vaikų dantų ir žandikaulių būklės ataskaitos ir kiti sveikatos statitistikos rodikliai Sveikatos įstaigos

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/fonda​s.html ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
716 6025 VMTGIS kadastro žemėlapiai Miškų kadastro žemėlapiai Miškai

Valstybinė miškų tarnyba https://kadastras.amvmt.l​t​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
717 6123 VPĮ 91 str. socialinių įmonių gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų sąrašas Supaprastinti pirkimai iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų. Juridiniai asmenys

Viešųjų pirkimų tarnyba http://www.cvpp.lt/index.​php?option=com_social​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
718 6520 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros veiklos ataskaitos ir planavimas Teikiamos ataskaitos apie atnaujintus (modernizuotus) daugiabučius namus, agentūros veiklos palavimo dokumentai, finansinių ataskaitų už metus pateikimas, tyrimai ir analizės Aplinka

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra http://www.betalt.lt/apie​-mus/#veiklos-ataskaitos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
719 5978 VšĮ Investuok Lietuvoje brošiūrų rinkinys VšĮ Investuok Lietuvoje brošiūrų rinkinys ir kita verslui skirta informacija Ekonomika ir finansai

VšĮ Investuok Lietuvoje http://www.investlithuani​a.com/lt/informacijos-cen​tras/lietuvos-pristatymas​/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
720 6340 VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Pateikima informacija apie viešosios įstaigos atliktą veiklą. Valdymas ir savivalda

VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba http://www.lzukt.lt/resou​rce/about/id_55/doc/Veikl​os_%20ataskaita2015_%20tr​umpa.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41  42  43  44  45  46  47  | < 48 >  49  50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas