Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 676 - 690 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
676 6212 Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT sudaro atskiri grafinių duomenų sluoksniai (linijiniai, plotiniai, taškiniai) su papildoma atributine informacija: suskirstymas M 1:5000 lapais, ribos –Lietuvos Respublikos valstybės siena, vietovės (informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus) ir kt. Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos gyvenamųjų vietovi​ų M 1:5 000 georeferencin​ių erdvinių duomenų rinki​nys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
677 6195 Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos apleis​tų žemių erdvinių duomenų​ rinkinys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
678 6228 Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (1995-1999 m.) Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 žemėlapis ORT10LT yra sudarytas 1995-1999 metų aeronuotraukos pagrindu ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos M 1:10​ 000 skaitmeninis rastrin​is ortofotografinis žemėl​apis (1995-1999 m.)​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
679 6230 Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (2009-2010 m.) Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 žemėlapis ORT10LT yra sudarytas 2009 - 2010 metų aeronuotraukos pagrindu ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos M 1:10​ 000 skaitmeninis rastrin​is ortofotografinis žemėl​apis (2009-2010 m.)​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
680 6217 Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus Duomenų bazę sudaro 8 temos: administracinės ribos ir administraciniai vienetai, hidrografija, transporto tinklas, gyvenvietės, socialinės temos objektai, augmenija ir pagrindinės žemėnaudos, fizinių geografinių regionų pavadinimų anotacijos, įvairūs objektai ir orientyrai Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos M 1:25​0 000 georeferencinių erd​vinių duomenų rinkinys pa​gal tarptautinio projekto​ EuroRegionalMap reikalav​imus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
681 5646 Sutarčių registras Registro objektai - pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyti paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslais, sutartys. Viešai skelbiami statistiniai registro duomenys. Ūkio subjektų sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10379479​98​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
682 6189 Sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Sutarčių registre įregistruotas sutartis, jų pakeitimus ir pabaigą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10379479​98​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
683 6183 Turto arešto aktų registro statistika Statistikos duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto akus, jų pakeitimus bei išregistravimą, taip pat pateikiami duomenys apie registrui pateiktų dokumentų skaičių pagal duomenų teikėjus. Turto areštas

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10389574​65​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
684 6186 Vedybų sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Vedybų sutarčių registre įregistruotas vedybų sutartis, turto padalijimo faktus. Vedybinės sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?12071941​13​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
685 6187 Įgaliojimų registro statistika Statistikos duomenys apie Įgaliojimų registre įregistruotus įgaliojimus, įrašytus registro duomenų pakeitimus, įgaliojimų išregistravimą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?23145431​61​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
686 6188 Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro statistika Statistikos duomenys apie Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruotus asmenis, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis, pripažintus ribotai veiksniais tam tikroje srityje, nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės disponuoti savo turtu ar pinigais apribotos ar atmtos. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?39664341​6​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
687 6185 Testamentų registro statistika Statistikos duomenys apie Testamentų registre įregistruotus testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus. Testamentai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?41077412​62​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
688 5798 Katalogas „Lietuvos leidėjai“ Pateikiama informacija apie knygų, muzikos, serialinių leidinių, kitų tęsiamųjų ir elektroninių išteklių leidėjus Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka https://www.ibiblioteka.l​t/libis-portal/publisher-​public-list​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
689 5755 Antstolių informacinė sistema Antstolių informacinė sistema skirta rinkti ir centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams jų teisės aktų pavestoms funkcijoms vykdyti, padėti užtikrinti antstolių veiklos kontrolę Hipoteka

Turto areštas

Nekilnojamojo turto nuosavybė

https://www.ipasas.lt/ind​ex.php?app=ais​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
690 6606 Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje Informacija Lietuvos Respublikos žemėlapyje apie užregistruotas nusikalstamas veikas pagal teritorinį administracinį susiskirstymą ir pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą kiekvienos savivaldybės teritorijoje Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija https://www.ird.lt/nvzrgi​s/map/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41  42  43  44  45  | < 46 >  47  48  49  50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas