Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 526 - 540 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
526 6620 Ūkio subjektų priežiūra Ūkio subjektų, veikiančių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektoriuose, priežiūros informacija Ekonomika ir finansai

Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.vkekk.lt/Pusla​piai/bendra/Veikla/ukio-s​ubjektu-prieziura.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
527 6621 Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.vkekk.lt/elekt​ra/Puslapiai/viesuosius-i​nteresus-elektros-energet​ikos-sektoriuje-atitinkan​cios-paslaugos.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
528 6119 Baltijos jūroje plaukiančių jūrų laivų stebėsena Duomenų peržiūra apie laivus, esančius Lietuvos teritorinėje jūroje ir plaukiančius į Lietuvos jūrų uostus ar išplaukiančius iš jų, pagal AIS duomenis. Jūrų transporto priemonės

Lietuvos saugios laivybos administracija https://maps.msa.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
529 6594 Leidimai gaminti elektros energiją eidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui (fiziniam asmeniui, turinčiam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba juridiniam asmeniui, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje), kuris: pastatė naują energetikos objektą (elektrinę), elektros energijai gaminti pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; padidino esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju: išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energi Gyventojai

Juridiniai asmenys

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos http://vei.lrv.lt/uploads​/vei/documents/files/Veik​los-sritys/I%C5%A1duoti%2​0leidimai/Isduoti_leidima​i_gaminti.xlsx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
530 6593 Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui (fiziniam asmeniui, turinčiam teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba juridiniam asmeniui, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje), kuris ketina: statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę); padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius. Šiuo atveju leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas tai daliai, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statomiems papildomiems elektros energijos gamybos įrenginiams; rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui. Gyventojai

Juridiniai asmenys

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos http://vei.lrv.lt/uploads​/vei/documents/files/Veik​los-sritys/I%C5%A1duoti%2​0leidimai/Isduoti_leidima​i_pletoti.xlsx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
531 6373 Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos

Šilutės rajono savivaldybės administracija https://www.silute.lt/ind​ex.php?702046460​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
532 6194 Panaikinti administratorių pažymėjimai Panaikintų fizinių ir juridinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių pažymėjimų sąrašai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratori-veiklos-priezi​ura/pazymejimu-panaikinim​as/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
533 6192 Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai Fizinių ir juridinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratori-veiklos-priezi​ura/nuobaudos-viesai-skel​biami-sp-jimai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
534 6181 Globos įstaigų licencijavimas Remiantis Socialinių paslaugų įstatymu, SPPD įgaliotas išduoti licencijas, stabdyti jų galiojimą, atšaukti sustabdymą, panaikinti licencijų galiojimą, bei kontroliuoti kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų. Socialinė apsauga

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.sppd.lt/lt/vei​klos-sritys/licencijavima​s/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
535 6547 Elektroninių paslaugų gyventojams kokybės vertinimas Elektroninių paslaugų gyventojams kokybės vertinimas, kada 1 reiškia labai žema kokybė, 10 - labai aukšta kokybė Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/6146​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
536 6548 Elektroninių valdžios vartų portalo kokybės vertinimas Elektroninių valdžios vartų portalo www.epaslaugos.lt kokybės vertinimas Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/7143​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
537 6549 Gyventojų dalyvavimas elektroninės demokratijos procesuose Gyventojų dalyvavimas elektroninės demokratijos procesuose, proc. Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/6148​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
538 6550 Gyventojų lankymasis Elektroninių valdžios vartų portale Gyventojų, kurie lankėsi elektroninių valdžios vartų portale, proc. Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/7144​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
539 6551 Gyventojų lankymasis viešųjų institucijų interneto svetainėse Gyventojų, kurie lankėsi viešųjų institucijų interneto svetainėse, proc. Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/6150​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
540 6557 Gyventojų lankymosi Elektorninių valdžios vartų portale tikslai Gyventojų lankymosi Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt tikslai Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/7145​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31  32  33  34  35  | < 36 >  37  38  39  40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas