Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 421 - 435 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
421 6198 Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos naujienos Pateikiamos Vyriausybės veiklos naujienos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrv.lt/lt/naujieno​s​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
422 6398 Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos administruojami pasienio kontrolės punktai Pasienio kontrolės punktai Transportas ir ryšiai

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos http://www.pkpd.lt/lt/api​e_direkcija​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
423 6399 Laukiančiu kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną transporto priemonių skaičius pasienio kontrolės punktuose Laukiančiu kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną transporto priemonių skaičius pasienio kontrolės punktuose Transportas ir ryšiai

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos http://www.pkpd.lt/lt/bor​der​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
424 6400 Vaizdinė informacija apie transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilės pasienio kontrolės punktuose ir palaukimo aikštelėse Vaizdinė informacija apie transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilės pasienio kontrolės punktuose ir palaukimo aikštelėse Transportas ir ryšiai

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos http://www.pkpd.lt/lt/bor​der​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
425 6382 Duomenys apie perduotą mokėjimui paramą pagal Nacionalinės paramos priemones Kiekvienais metais pateikiama atnaujinta nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių statistika Žemės ūkis

Augalininkystė

Gyvulininkystė

Žemės ūkio ir kaimo verslas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt/index.​php/parama/nacionalinemis​-lesomis-finansuojamos-pr​iemones/statistika/8921#r​es​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
426 6405 Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Atviri eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys apie eismo įvykių vietą, datą, laiką, meteorologines ir eismo sąlygas, priežastis, dalyvius ir jų sužalojimus, transporto priemones ir jų apgadinimus bei kiti duomenys. Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos https://www.epolicija.lt/​atviri-duomenys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
427 6378 Tiesioginių išmokų, susietosios paramos, žalinimo išmokų ir kitų statistinių duomenų sąrašas Pateikiama tiesioginių išmokų, susietosios paramos, žalinimo išmokų ir kt. statistiniai duomenys bei pasėlius deklaravusių pareiškėjų skaičius rajonuose ir deklaruotas pasėlių plotas rajonuose. Žemės plotai

Gyvulininkystė

Augalininkystė

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt/index.​php/parama/tiesiogines-is​mokos/statistika/9031#res​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
428 6404 Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos Skelbiama Valstybės tarnautojų registro informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus: pareigos ir informacija kontaktams. Savivaldos institucijos

Valdžios institucijos

Valstybės tarnautojai

Valstybės tarnybos departamentas http://portalas.vtd.lt/lt​/vtdtemplatevtdistaigosli​st-328-328.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
429 6401 Valstybės tarnautojų mokymo paslaugų teikėjai ir programos Skelbiami asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams kontaktiniai duomenys ir jų parengtų mokymo programų pagrindiniai duomenys. Valstybės tarnautojai

Valstybės tarnybos departamentas http://portalas.vtd.lt/lt​/vtd-web-servisai/vtdmoky​mailist-585.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
430 6403 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybinės komandiruotės Informacija skelbiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, 1.1.10 priemonę „Viešai skelbti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes ir nurodyti komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą“. Valdžios institucijos

Savivaldos institucijos

Valstybės tarnautojai

Valstybės tarnybos departamentas http://portalas.vtd.lt/lt​/4/vtd-web-servisai/vtdko​mandiruoteslist-598.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
431 6225 Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamų paramos programų įgyvendinimo, patikrų, pažeidimų statistika Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos bei tiesioginių išmokų statistika. Statistinė informacija savivaldybių/rajonų lygmeniu. Žemės ūkis

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt/index.​php/statistikos-zemelapis​/6886​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
432 6397 Švenčionių rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai Švenčionių rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus) Finansiniai dokumentai

Švenčionių rajono savivaldybės administracija http://www.svencionys.lt/​index.php?1315587101​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
433 6121 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre registruoti teritorijų planavimo dokumentai Įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų duomenys, sprendiniai. Aplinka

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos https://external.tpdr.lt/​?formId=tpsearch​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
434 6180 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje rengiami teritorijų planavimo dokumentai Rengiamų teritorijų planavimo dokumentų duomenys, sprendiniai. Aplinka

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos http://www.tpdris.lt/lt_L​T/web/guest/sarasas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
435 6207 Statybą leidžiantys ir kiti su statyba susiję dokumentai Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ Informacinė sistema skirtas statybą leidžiančių ir kitų su statyba susijusių dokumentų užsakymui, šių dokumentų gavimui ir statybos valstybinės priežiūros vykdymui. Pastatai ir statiniai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos https://planuojustatyti.l​t/info-portal/apskaita-ir​-dokumentai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  25  26  27  28  | < 29 >  30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas