MYSQL Query Error: INSERT INTO eZSession_Session ( ID, Created, LastAccessed, Hash ) VALUES ( '880894', '1590582273', '1590582273', '6a2f80e1e93fbdbd47cdfaeea15254e6' )
Error number:1062
Error message: Duplicate entry '880894' for key 'PRIMARY'
MYSQL Query Error: INSERT INTO eZSession_SessionVariable ( ID, SessionID, Name, VValue ) VALUES ( '4475897', '880894', 'SessionIP', '10.10.104.21')
Error number:1062
Error message: Duplicate entry '4475897' for key 'PRIMARY'
Informacijos rinkmenų sąrašas

Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 737

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 391 - 405 / 737 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
391 6079 Prekių nomenklatūros kodai Pateikiamas prekių nomenklatūros kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas: prekės kodas, požymis, ar prekė yra akcizų objektas, kodo naudojimo importo/ eksporto deklaracijose požymis, prekės aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#16LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
392 6072 Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas Pateikiamas valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas: valiutos pavadinimas, kodas, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#18LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
393 5938 Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas Muitinės sandėlio kodas, pavadinimas, adresas, sandėlio veiklos galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#2LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
394 6618 Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšis Pateikiamas prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšis, naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei: prekės kodas, papildomas matavimo vienetas, matavimo vieneto patikslintojas, šalies kodas, naudojimo importo deklaracijose požymis, naudojimo eksporto deklaracijose požymis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#46LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
395 6076 Muitinės įstaigos atliekamos funkcijos Pateikiamas muitinės įstaigų atliekamų funkcijų sąrašas: muitinės įstaigos atliekamos funkcijos kodas, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos aprašymas Europos Sąjungos šalių kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#56​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
396 6073 Muitinėje naudojami valiutų kursai Pateikiami euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#92LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
397 6071 Sandėlių tipai Pateikiamas sandėlių tipų sąrašas: sandėlio tipo kodas, sandėlio tipo aprašymas Europos Sąjungos šalių kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#99​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
398 6077 Matavimo vienetai, naudojami deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei Pateikiamas matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas: matavimo vieneto kodas, jo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, galiojimo laikotarpis Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#9LT​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
399 6075 Muitinės įstaigų duomenys Pateikiamas Europos Sąjungos valstybių narių muitinės įstaigų sąrašas: muitinės įstaigos pavadinimas, kodas, įstaigos adresas, kontaktinė informacija, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos, darbo dienos ir darbo laikas, vadovaujančioji įstaiga, geografinė situacija, muitinės įstaigos aptarnaujamo transporto rūšys Muitai

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos http://www.lrmuitine.lt/w​eb/guest/760#COL​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
400 6281 Lietuvos standartų ir kitų leidinių bibliografinių duomenų bazė Teikiame bibliografinę ir faktinę informaciją apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, apie darniuosius Lietuvos standartus, apie netekusius galios arba numatomus skelbti neteksiančiais galios Lietuvos standartus ir kitus leidinius. Ūkinė veikla ir verslas

Lietuvos standartizacijos departamentas http://www.lsd.lt/index.p​hp?-106762655​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
401 6282 Standartizuotų terminų duomenų bazė Kaupiami standartizuotų terminų straipsnių rinkiniai Ūkinė veikla ir verslas

Lietuvos standartizacijos departamentas http://www.lsd.lt/index.p​hp?1925986759​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
402 5563 Lietuvos matavimo priemonių registras Matavimo priemonių, naudojamų teisinės metrologijos srityse, patvirtintų tipų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Valstybinė metrologijos tarnyba http://www.lvmt.lt/_/info​rmacines-sistemos/matavim​o-priemoniu-registras/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
403 6341 VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 2016 metų veiklos programa Informacija apie viešosios įstaigos planuojamą veiklą Valdymas ir savivalda

VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba http://www.lzukt.lt/resou​rce/about/id_12/doc/Veikl​os_programa_2016_%20trump​a.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
404 6340 VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Pateikima informacija apie viešosios įstaigos atliktą veiklą. Valdymas ir savivalda

VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba http://www.lzukt.lt/resou​rce/about/id_55/doc/Veikl​os_%20ataskaita2015_%20tr​umpa.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
405 5616 Hidrometeorologinės apžvalgos Pateikiamos kiekvieno mėnesio hidrometeorologinių sąlygų ir augalų vegetacijos laikotarpio dešimtadienio agrometeorologinių sąlygų apžvalgos. Aplinka

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos http://www.meteo.lt/lt/we​b/guest/2017-geguze​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  25  26  | < 27 >  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas