Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 737

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 391 - 405 / 737 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
391 6178 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąrašas Sąraše pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos specialistams išduotas licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena, veiklos rūšis bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Specialistu_licenci​javimas/VSPSL.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
392 6180 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje rengiami teritorijų planavimo dokumentai Rengiamų teritorijų planavimo dokumentų duomenys, sprendiniai. Aplinka

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos http://www.tpdris.lt/lt_L​T/web/guest/sarasas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
393 6181 Globos įstaigų licencijavimas Remiantis Socialinių paslaugų įstatymu, SPPD įgaliotas išduoti licencijas, stabdyti jų galiojimą, atšaukti sustabdymą, panaikinti licencijų galiojimą, bei kontroliuoti kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų. Socialinė apsauga

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.sppd.lt/lt/vei​klos-sritys/licencijavima​s/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
394 6183 Turto arešto aktų registro statistika Statistikos duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto akus, jų pakeitimus bei išregistravimą, taip pat pateikiami duomenys apie registrui pateiktų dokumentų skaičių pagal duomenų teikėjus. Turto areštas

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10389574​65​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
395 6185 Testamentų registro statistika Statistikos duomenys apie Testamentų registre įregistruotus testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus. Testamentai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?41077412​62​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
396 6186 Vedybų sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Vedybų sutarčių registre įregistruotas vedybų sutartis, turto padalijimo faktus. Vedybinės sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?12071941​13​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
397 6187 Įgaliojimų registro statistika Statistikos duomenys apie Įgaliojimų registre įregistruotus įgaliojimus, įrašytus registro duomenų pakeitimus, įgaliojimų išregistravimą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?23145431​61​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
398 6188 Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro statistika Statistikos duomenys apie Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruotus asmenis, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis, pripažintus ribotai veiksniais tam tikroje srityje, nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės disponuoti savo turtu ar pinigais apribotos ar atmtos. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?39664341​6​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
399 6189 Sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Sutarčių registre įregistruotas sutartis, jų pakeitimus ir pabaigą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10379479​98​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
400 6192 Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai Fizinių ir juridinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratori-veiklos-priezi​ura/nuobaudos-viesai-skel​biami-sp-jimai/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
401 6193 Degalų (benzino ir dyzelino) kainų apžvalga Savaitinės degalų kainos ir jų palyginimas su Baltijos šalių, Lenkijos ir ES28 vidurkiu, degalų kainų struktūra, kasmėnesinės žalios naftos kainos Energetika

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija http://enmin.lrv.lt/lt/ve​iklos-sritys-3/nafta​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
402 6194 Panaikinti administratorių pažymėjimai Panaikintų fizinių ir juridinių bankroto ir restruktūrizavimo administratorių pažymėjimų sąrašai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/admi​nistratori-veiklos-priezi​ura/pazymejimu-panaikinim​as/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
403 6195 Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos https://www.geoportal.lt/​geoportal/duomenu-paieska​#queryText=Lietuvos Respu​blikos teritorijos apleis​tų žemių erdvinių duomenų​ rinkinys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
404 6197 2016 m. spalio 9 d. balsavimo rezultatų suvestinė Pateikiama 2016 m. spalio 9 d. balsavimo rezultatų suvestinė Prezidento rinkimai

Savivaldybių rinkimai

Seimo rinkimai

Vyriausioji rinkimų komisija http://vrk.lt/2016-seimo/​rezultatai?srcUrl=/rinkim​ai/102/1/1304/rezultatai/​lt/rezultataiSuvestine1.h​tml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
405 6198 Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos naujienos Pateikiamos Vyriausybės veiklos naujienos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrv.lt/lt/naujieno​s​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  25  26  | < 27 >  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas