Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 737

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 361 - 375 / 737 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
361 6159 Informacija apie privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų registraciją Miškų valstybės kadastre registruoti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai Miškai

Valdžios institucijos

Valstybinė miškų tarnyba http://www.amvmt.lt:83/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
362 6145 Paminklų, atmintinų vietų ir statinių sąrašas pagal savivaldybes Memorialinių vietovių ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų sovietiniu genocidu ir rezistenciniu judėjimu, inventorizacija bei sąvado sudarymas. Kultūros vetybės

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://genocid.lt/centras​/lt/765/a/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
363 6157 Tuskulėnų aukos Nuo 1944 m. rugsėjo 28 d. iki 1947 m. balandžio 16 d. NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje (Aukų g. 2A) pagal SSRS karo tribunolų ir Ypatingojo pasitarimo nuosprendžius mirties bausmė buvo įvykdyta 767 asmenims (dar 7 mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio). Po egzekucijų aukos slapta buvo užkasamos masinėse kapavietėse buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://genocid.lt/UserFil​es/File/Asmenu_sarasas.pd​f​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
364 6163 Informacija apie mokesčių mokėtojus / PVM mokėtojus Mokesčių mokėtojų registro nuostatų 93 punkte nurodyti duomenys bei papildomi duomenys, šių duomenų galiojimo datos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/inf​ormacija-apie-mokesciu-mo​ketojus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
365 6165 LR leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašas Sąraše pateikiami LR leidžiamų naudoti elektroninių kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modeliai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/7143394/LR+l​eid%C5%BEiam%C5%B3%20naud​oti+kasos+aparat%C5%B3%20​ir+prekybos+automat%C5%B3​%20modeli%C5%B3%20s%C4%85​ra%C5%A1as/0e7fb853-bd5b-​4d07-b93e-5af19601d609​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
366 6168 Įmonės, galinčios aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus Įmonių, galinčių aptarnauti EKA ir atlikti perprogramavimo darbus, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/7143394/%C4%​AEmon%C4%97s%2C%20galin%C​4%8Dios+aptarnauti+EKA+ir​+atlikti+perprogravimo+da​rbus/0a0c2bc5-70da-4f31-8​87e-f59042c0a2aa​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
367 6170 Juridinio asmens sumokėta mokesčių suma Duomenų apie mokesčių mokėtojų sumokėtus mokesčius rinkiniui naudojami Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP duomenys, kurie renkami kaupiamuoju būdu iki kiekvieno mėnesio 3 darbo dienos. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/inf​ormacija-apie-mokesciu-mo​ketojus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
368 6172 Duomenys apie oro kokybę Įvairūs duomenys susija su aplinkos oro kokybe, užterštumu. Žemėlapiai

Moksliniai tyrimai

Matavimo priemonės

Taršos židiniai

Aplinkos apsaugos agentūra http://oras.gamta.lt/cms/​index​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
369 6173 Duomenys apie vandenį ir jo kokybę Įvairūs duomenys apie vandenį, vandens telkinius ir jų taršą Moksliniai tyrimai

Žemėlapiai

Ežerai ir tvenkiniai

Upės

Aplinkos apsaugos agentūra http://vanduo.gamta.lt/cm​s/index​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
370 6113 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai ir mokymo programos Pateikiamas profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų sąrašas su kiekvieno teikėjo paslaugų aprašyu ir siūlomomis programomis. Užimtumas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ldb.lt/Informa​cija/PaslaugosAsmenims/Pu​slapiai/prof_reab_paslaug​u_centrai.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
371 6183 Turto arešto aktų registro statistika Statistikos duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto akus, jų pakeitimus bei išregistravimą, taip pat pateikiami duomenys apie registrui pateiktų dokumentų skaičių pagal duomenų teikėjus. Turto areštas

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?10389574​65​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
372 6185 Testamentų registro statistika Statistikos duomenys apie Testamentų registre įregistruotus testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus. Testamentai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?41077412​62​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
373 6186 Vedybų sutarčių registro statistika Statistikos duomenys apie Vedybų sutarčių registre įregistruotas vedybų sutartis, turto padalijimo faktus. Vedybinės sutartys

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?12071941​13​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
374 6187 Įgaliojimų registro statistika Statistikos duomenys apie Įgaliojimų registre įregistruotus įgaliojimus, įrašytus registro duomenų pakeitimus, įgaliojimų išregistravimą. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?23145431​61​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
375 6188 Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro statistika Statistikos duomenys apie Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruotus asmenis, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis, pripažintus ribotai veiksniais tam tikroje srityje, nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės disponuoti savo turtu ar pinigais apribotos ar atmtos. Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://www.hipotekosista​iga.lt/index.php?39664341​6​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  23  24  | < 25 >  26  27  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas