Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 737

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 331 - 345 / 737 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
331 5524 Svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Pateikiami einamųjų metų tyrimo rezultatai, tyrimų ataskaitos. Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://ivpk.lrv.lt/lt/vei​klos-sritys-1/instituciju​-interneto-svetaines​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
332 5788 Augalų veislių ūkinio vertingumo duomenys Pateikiami augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų duomenys nuo 2005 m. Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/lt/p​aslaugos/informacijos-rin​kmenos/augalu-veisles/#av​uv_duomenys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
333 5771 Registruotų augalų apsaugos produktų etiketės Pateikiamos registruotų augalų apsaugos produktų etiketės profesionaliam naudojimui abėcėlės tvarka Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/lt/p​aslaugos/informacijos-rin​kmenos/augalu-apsaugos-pr​oduktu-registravimas/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
334 5636 Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/dauginamoji​_medziaga/sarasas/190205a​.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
335 6040 Miškų grupių ir pogrupių schemų bei valstybinės reikšmės miškų schemų interaktyvūs žemėlapiai(M-GIS) M-GIS geoinformacijos apie miškus žemėlapių vaizdavimo aplikacijoje talpinama ir miškų grupių bei miškų pogrupių aktualūs GIS sluoksniai Miškai

Valstybinė miškų tarnyba https://kadastras.amvmt.l​t/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
336 5901 Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras (toliau - registras) – tai informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus vaistinius preparatus, kurią sudaro duomenys apie vaistinio preparato sugalvotą pavadinimą, bendrinį pavadinimą, stiprumą ir kitus parametrus. Vaistiniai preparatai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba https://vapris.vvkt.lt/vv​kt-web/public/medications​/export​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
337 5903 Farmacinės veiklos ir vaistininko praktikos licencijos Informacija apie išduotas, sustabdytas ir panaikintas licencijas farmacinei veiklai bei informacija apie išduotas vaistininko praktikos licencijos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://www.vvkt.lt/Isduot​os-licencijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
338 5902 Licencijos verstis veikla, susijusia su II ir III sąrašų narkotinių ir psichiotropinių medžiagų prekyba Informacija apie 2014 m. išduotas, pakeistas, sustabdytas ir panaikintas licencijas veiklai, susijusiai su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://www.vvkt.lt/Isduot​os-licencijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
339 5900 Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas (toliau - sąrašas) – tai sąrašas lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų, dėl kurių išduotas lygiagretaus importo leidimas, kurie gali būti lygiagrečiai importuojami į Lietuvos rinką. Sveikatos apsauga

Vaistiniai preparatai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba http://extranet.vvkt.lt/v​ps/index.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
340 6042 Veikliųjų medžiagų gamintojų importuotojų ir platintojų sąrašas Veikliųjų medžiagų gamintojų importuotojų ir platintojų sąrašas. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Vaistiniai preparatai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba https://www.vvkt.lt/Saras​ai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
341 5765 Muitinės sandėlių sąrašas Pateikiamas muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų pripažinimo tinkamais augalinės kilmės produkcijai laikyti sąrašas Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/fitosanitar​ija/muitines_sandeliai/20​19_08_16.pdf ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
342 6093 Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymas ir žinių tikrinimas Informacija apie nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitusį mokymo ir žinių tikrinimo procesą, prisijungimas mokymo teikėjams bei norintiems laikyti testą Darbo saugos reikalavimai

Valstybinė darbo inspekcija https://www.vdi.lt/Forms/​Testavimai.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
343 6110 Formaliojo mokymo programų sąrašas Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas. Užimtumas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ldb.lt/Informa​cija/PaslaugosAsmenims/Pu​slapiai/MokProgramosForma​liosiosSarasas.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
344 6108 Neformaliojo mokymo programų sąrašas Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas. Užimtumas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ldb.lt/Informa​cija/PaslaugosAsmenims/Pu​slapiai/MokProgramosNefor​maliosiosSarasas.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
345 6112 Socialinių įmonių sąrašas Šiuo metu veikiančių socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių sąrašas su šių įmonių kontaktiniais duomenimis, informacija apie darbuotojų skaičių, pajamas ir suteiktą valstybės pagalbą. Užimtumas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ldb.lt/Informa​cija/PaslaugosDarbdaviams​/Puslapiai/soc_imones_sar​asas.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21  22  | < 23 >  24  25  26  27  28  29  30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas