Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 301 - 315 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
301 6339 Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimas kultūros vertybių apsaugai 2009-2015 m. Lėšų, Lietuvos savivaldybių skirtų kultūros vertybių apsaugai 2009-2015 m., suvėstinė Kultūros vetybės

Valstybinė kultūros paveldo komisija http://www2.lrs.lt/kt_ins​t/pamink/duomenu_atverima​s/Untitled-2.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
302 6164 LSSR KGB rezervo karininkų sąrašas ir asmens bylos LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/kgb-rezervo-karininku-s​arasas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
303 6175 LSSRS KGB vadovų ir pavaduotojų biografijos LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/lssr-kgb-vadovu-ir-pava​duotoju-biografijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
304 6176 KGB veiklos dokumentai LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/paieska​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
305 6166 LSSR KGB rajonų kadrinių darbuotojų sąrašai pagal miestus LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje. Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://www.kgbveikla.lt/l​t/padaliniai-lietuvos-mie​stuose-ir-rajonuose​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
306 6650 Biržų rajono savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis kelių transporto veikla, sąrašas Licencijų verstis kelių transporto veikla sąrašas Transportas ir ryšiai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bUp0bHoyM1​ljTnhrbVo2Wm1tT1VwVzFnYnF​WcGwySEphS0JxcEolMkJlYU5s​c2FHemRsOHh3eTVta2NKWEhwN​XBuYlpkcW9XbWtaY2lSYldKcG​1tMW9uMjFuYWQ1dTBuRFZiTEJ​2YTVtQXlLRm5sSEdkWmFab3ht​aWdaS0tlJTJGbXdaWjFsdDNHc​kxjU2VWOW1pa2twMldXSmVjYl​oyWHBHaklZS0JycnBlaVpkdHB​yR3lHbDhkbzE1V3NjSiUyQlps​cHF0bHFSdG1aZWhZTmFUVjVpd​W02SnR5MjZ0WnM5czFHekxaYW​R4VUpHbnhLMldwR3FoWWF1U3p​HaWNtS09Zb3BYVG02aG9obVhU​YU1Ob3FtbjFrdFdUcW0ybWFhe​GltV1RNWUtwcVdNaXNiU3B0dm​1YWWFNZHdKMlBabXBHWnA1Um1​sNmx0cEdHcll0dVNjbXB6bmcl​M0QlM0Q=​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
307 6153 Lietuvių išeivijos fondai Lietuvių išeivijos fondai Kultūra

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba http://www.archyvai.lt/lt​/iseivijos-fondai.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
308 5967 Atliekų susidarymas Lietuvoje Lietuvoje susidariusių atliekų suvestinė Aplinkos tarša

Aplinkos apsaugos agentūra http://atliekos.gamta.lt/​cms/index?rubricId=01f545​a1-ebed-4f2d-b05a-2b1bf5e​7494b​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
309 5534 Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansinė ataskaita Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansinė ataskaita Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​012​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
310 5853 Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansiniai straipsniai: kita papildoma informacija (Iš viso) (tūkst. Lt). Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​013​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
311 5854 Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių pelno (nuostolio) ataskaita Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt). Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​014​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
312 5845 Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataska Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​018​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
313 5846 Lietuvos centrinės kredito unijos pelno (nuostolio) ataskaita Lietuvos centrinės kredito unijos pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​019​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
314 5529 Laisvų darbo vietų duomenys Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazė, kurioje kaupiami registruotų laisvų darbo vietų duomenys. Laisvos darbo vietos

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ldb.lt/LDBPort​al/Pages/ServicesForEmplo​yees.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
315 6433 Rodikliai, apibūdinantys neįgaliųjų socialinę integraciją, užimtumo srityje Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, apibūdinantys neįgaliųjų socialinę integraciją, užimtumo srityje Socialinė apsauga

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndt.lt/statist​iniai-rodikliai/rodikliai​-uzimtumo-srityje/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  | < 21 >  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas