Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 31 - 45 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
31 5599 Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė Pateikiami duomenys apie paskelbtas patento paraiškas ir išduotus patentus bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus. Išradimai

Patentai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?l=lt&n=140​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
32 5600 LR įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė Pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus ir jų teisinų statusą. Išradimai

Patentai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?n=142&l=lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
33 5601 Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis Pateikiami duomenys apie paskelbtas patentų paraiškas ir išduotus patentus, prekių ženklus ir dizainą bei duomenų ir teisinio statuso pakeitimus Dizainas

Išradimai

Patentai

Prekiniai ir paslaugų ženklai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?n=139&l=lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
34 5607 Adresų registras Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų duomenys Aplinka

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/adr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
35 5608 Pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos statistika Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio „Išradimai. Dizainas. Prekių ženklai“ kartą per metus išleidžiamas statistikos priedas. Jame pateikiami apibendrinti duomenys iš Lietuvos Respublikos patentų, prekių ženklų, dizaino registrų. Pramoninė nuosavybė

Dizainas

Išradimai

Prekiniai ir paslaugų ženklai

Patentai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/index.p​hp?p=0&l=lt&n=308​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
36 5610 Lietuvos Respublikos jūrininkų registras Registro paskirtis – registruoti asmenis, kuriems išduodami LR jūrinio laipsnio diplomai, kvalifikacijos liudijimai ir jūrininko knygelės, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis. Gyventojai

Lietuvos saugios laivybos administracija https://seaman.msa.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
37 5615 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos Suvestinis katalogas Bendras elektroninis katalogas, jungiantis į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka http://www.libis.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
38 5616 Hidrometeorologinės apžvalgos Pateikiamos kiekvieno mėnesio hidrometeorologinių sąlygų ir augalų vegetacijos laikotarpio dešimtadienio agrometeorologinių sąlygų apžvalgos. Aplinka

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos http://www.meteo.lt/lt/we​b/guest/2017-geguze​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
39 5620 Juridinių asmenų registras Juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimas, duomenų apie juos rinkimas, kaupimas, apdorojimas, sisteminimas, saugojimas ir duomenų, informacijos apie juos teikimas Juridiniai asmenys

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/jar/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
40 5622 Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras Pateikiama informacija apie civilinių ir nekarinių valstybės orlaivių bei jų savininkų (naudotojų) duomenis, juos teikti kitiems registrams, informacinėms sistemoms, suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Orlaiviai

Civilinės aviacijos administracija http://www.caa.lt/orlaivi​ai.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
41 5631 Įmonių bankroto procesų sąrašas Vykdomų, baigtų ir nutrauktų bankroto procesų sąrašai ir duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/moni​-bankrotas/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
42 5632 Nutarimai dėl dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų nesąžiningos sutarčių sąlygos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba http://www.vvtat.lt/index​.php?2328403217​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
43 5635 Kultūros paveldo skaitmeninti objektai Viešos prieigos kultūros paveldo sistema, apimanti skaitmenintų objektų vaizdus, garso įrašus ir jų metaduomenis Muziejai, galerijos

Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka http://www.epaveldas.lt/k​olekcijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
44 5636 Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/dauginamoji​_medziaga/sarasas/190205a​.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
45 5643 Lietuvos Respublikos hipotekos registras Hipotekos registras - pagrindinis valstybės registras. Registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Hipoteka

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas