Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 286 - 300 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
286 5767 Dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimo tarifai Pateikiami valstybinės rinkliavos už sėklos kokybės rodiklių nustatymą įkainiai Augalininkystė

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.vatzum.lt/uplo​ads/documents/apktls/sekl​u_tarifai.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
287 5947 Veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai Veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai Valdžios institucijos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija http://www.portofklaipeda​.lt/veiklos-ataskaitos-at​askaitu-rinkiniai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
288 5593 Atviri valstybės tarnybos duomenys Suvestiniai Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Savivaldos institucijos

Valdžios institucijos

Valstybės tarnautojai

Valstybės tarnybos departamentas http://statistika.vtd.lt/​index.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
289 5530 Hidrometeorologinės prognozės Pateikiamos skaitmeninės orų, pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, mėnesio orų, hidrologinės, jūrinės hidrometeorologinės, Europos miestų prognozės. Aplinkos kontrolės įstaigos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos http://www.meteo.lt/lt/we​b/guest/miestai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
290 6088 Potencialiai pavojingi įrenginiai Registro apibūdinimas, teisės aktai, duomenų gavimo tvarka ir kita susijusi informacija. Pavojingi įrenginiai

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/Forms/T​ema.aspx?Tema_ID=26​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
291 6091 Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS skirta darbdaviams nuotoliniu būdu teikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas ir realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę. Darbo saugos reikalavimai

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/Forms/E​PDS.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
292 6094 Darbo ginčų komisijos Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius darbo ginčus. Pabrėžtina, jog darbuotojo atleidimo iš darbo ar grąžinimo į pareigas teisėtumo klausimai, kaip ir anksčiau, sprendžiami teismuose. Užimtumas

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/Forms/D​GK.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
293 6099 Norminiais aktais nustatytos formos Norminiais aktais nustatytos formos Darbo saugos reikalavimai

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/Forms/T​ekstas1.aspx?Tekstai_ID=1​12​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
294 6101 Darbo santykių pasibaigimas dingus darbdaviui Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašas Bedarbiai

Valstybinė darbo inspekcija https://www.e-tar.lt/port​al/lt/legalAct/d5569c4060​7611e79198ffdb108a3753​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
295 6095 Metinės ataskaitos apie DSS būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse Metinės ataskaitos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse Darbo saugos reikalavimai

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/Forms/T​ekstas1.aspx?Tekstai_ID=1​14​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
296 5795 Nacionalinės bibliotekos elektroninis katalogas informacija apie lietuviškas knygas, 1992 m. ir vėliau į biblioteką patekusius dokumentus: knygas užsienio kalbomis, natas, žemėlapius, periodinius ir tęstinius leidinius, garso įrašus kompaktiniuose diskuose, kompiuterinius dokumentus Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka https://lnb.libis.lt/inde​x.jsp​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
297 5797 Lietuvos periodinės spaudos straipsniai Straipsnių bazė (archyvas) , kurioje yra 768. 086 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie 1994 – 2002 m. publikacijas Lietuvos periodinėje spaudoje Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka http://straipsniai-arch.l​ibis.lt/pls/bkc/bkc_web.l​ogin​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
298 5839 Paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys Juridinių asmenų - paramos gavėjų ir politinių partijų duomenų paieška pagal atskirus parametrus Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/par​amos-gaveju-duomenys1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
299 5942 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registras Informacija apie asmenis, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka išduoti galiojantys kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai Žemėtvarka

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.nzt.lt/popup2.​php?item_id=3810​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
300 5679 Sveikatos įstaigų metinių ataskaitų suvestinės Pateikiamos sveikatos įstaigų metinių ataskaitų suvestinės šalies, apskričių, savivaldybių lygmeniu. Ligoninės

Poliklinikos

Psichikos sveikatos centrai

Reabilitacijos bendruomenės

Sanatorijos

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Higienos institutas http://hi.lt/spec_info/me​t_ata.php​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11  12  13  14  15  16  17  18  19  | < 20 >  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas