Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 196 - 210 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
196 5799 Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas Pateikiama bibliografinė informacija apie Lietuvoje išleistas knygas, serialinius leidinius, garso ir vaizdo įrašus, elektroninius išteklius, lituanikos leidinius bei jų sudedamąsias dalis (straipsnius) Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka http://nbdb.libis.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
197 6048 Pieninių galvijų produktyvumo rodiklių apskaitos duomenys Pieninių kontroliuojamųjų galvijų (karvių) bandų produktyvumas, kontroliuojamųjų bandų pasiskirstymas pagal karvių skaičių Gyvulininkystė

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras http://www.vic.lt/?mid=21​7​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
198 6049 Veislinių arklių duomenys, kilmė, vertinimai, panaudojimas veislei Arklių veislininkystės duomenų (arklių kilmės, vertinimų, prieauglio, kergimų sėklinimų, kilmės knygų) apskaita ir administravimas Gyvulininkystė

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras https://ismain.vic.lt/Ark​liaiPublic/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
199 6086 Asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašai Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Fondo administracija), įstatymo nustatyta tvarka mokanti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo ir įgyvendinanti valstybės teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas išmokas bei 5 procentų metines palūkas, priima sprendimą dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko, ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma (pvz.: nėra deklaravę tikslios savo gyvenamosios vietos, laiškas su sprendimų nuorašais nebuvo įteiktas), sąrašus. Socialinė apsauga

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.vif.lt/index.p​hp/skolininkams/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
200 6085 Asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašai Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(toliau – Fondo administracija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymu, priima sprendimus mokėti Vaikų išlaikymo fondo išmokas vaikams, negaunantiems teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gaunantiems tik dalį nustatyto išlaikymo. Fondo administracija turi teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas Vaikų išlaikymo fondo išmokas, ir įgyja teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas išmokas ir reikalauti 5 procentų metinių palūkanų. Fondo administracija apie priimtą sprendimą mokėti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo raštu informuoja skolininką. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašus. Socialinė apsauga

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.vif.lt/index.p​hp/skolininkams/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
201 5558 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos statistika Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo statistinė informacija apskričių ir rajonų lygmeniu Žemės ūkio investicijos

Augalininkystė

Gyvulininkystė

Žemės ūkio ir kaimo verslas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt/index.​php/parama/lietuvos-kaimo​-pletros-20072013-m-progr​ama/statistika/8801#res​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
202 5685 Informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus Viešai skelbiama informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus Žemės ūkio investicijos

Augalininkystė

Gyvulininkystė

Žemės ūkio ir kaimo verslas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://portal.nma.lt/nma​-portal/pages/par_viesini​mas_search​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
203 5991 Biocidiniai produktai Duomenys apie autorizuotus biocidinius produktus Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://biocidai.nvsc.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
204 5996 Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Informacija apie Lietuvoje išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://nvsc.lrv.lt/lt/pas​laugos/informacijos-rinkm​enos/isduotos-islygos-ger​iamojo-vandens-toksinio-c​heminio-rodiklio-ribinei-​vertei-taikymo-salygos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
205 5995 Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus apskrityje planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://nvsc.lrv.lt/lt/pas​laugos/informacijos-rinkm​enos/informacija-apie-pri​imta-sprendima-del-planuo​jamos-ukines-veiklos-gali​mybiu​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
206 5992 Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Informacija apie su Vilniaus visuomenės sveikatos centru suderintus radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://nvsc.lrv.lt/lt/pas​laugos/informacijos-rinkm​enos/suderinti-radiotechn​iniu-objektu-elektromagne​tines-spinduliuotes-stebe​senos-planai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
207 5993 Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Informacija apie radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus, suderintus su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://nvsc.lrv.lt/lt/pas​laugos/informacijos-rinkm​enos/suderinti-radiotechn​ines-dalies-projektai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
208 5841 PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai PVM mokėtojų įregistravimo / išregistravimo sąrašai (XML formatu), atnaujinami kiekvieną dieną Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/PP/PVMR​egDuom/pvmRegDuom.zip​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
209 6103 Triukšmo žemėlapiai ir triukšmo matavimo duomenys Pagrindinių geležinkelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 30 tūkstančių traukinių (Naujoji Vilnia - Kaišiadorys), strateginiai triukšmo žemėlapiai ir triukšmo kartografavimo duomenys (triukšmo lygiai, susieti su koordinatėmis) Žemėlapiai

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos http://vgi.lrv.lt/lt/naud​inga-informacija/triuksmo​-valdymas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
210 6083 Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos veiklos statistiniai rodikliai (bendrieji specialieji poreikiai 2006-2014 m.) Specialiųjų poreikių nustatymas asmenis iki 18 m., darbingo amžiaus asmenims, pensinio amžiaus asmenims Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?-1777681704​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11  12  13  | < 14 >  15  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas