Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 151 - 165 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
151 6512 Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai) Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai) Sveikatos apsauga

Higienos institutas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=237​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
152 6474 Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes Ligos

Higienos institutas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=168​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
153 6478 Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (2 grafikas) Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (2 grafikas) Ligos

Higienos institutas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=128​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
154 6477 Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (1 grafikas) Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (1 grafikas) Ligos

Higienos institutas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=127​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
155 6573 Savivaldybės administracijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas mėnesinis bruto darbo užmokestis Savivaldybės administracijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas mėnesinis bruto darbo užmokestis Savivaldos institucijos

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija http://www.klaipedos-r.lt​/go.php/13213213213213213​2132132132132132132132132​1321321321321321328887177​6863643177382437063919545​951793264 ​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
156 6193 Degalų (benzino ir dyzelino) kainų apžvalga Savaitinės degalų kainos ir jų palyginimas su Baltijos šalių, Lenkijos ir ES28 vidurkiu, degalų kainų struktūra, kasmėnesinės žalios naftos kainos Energetika

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija http://enmin.lrv.lt/lt/ve​iklos-sritys-3/nafta​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
157 6165 LR leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašas Sąraše pateikiami LR leidžiamų naudoti elektroninių kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modeliai Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/doc​uments/10162/7143394/LR+l​eid%C5%BEiam%C5%B3%20naud​oti+kasos+aparat%C5%B3%20​ir+prekybos+automat%C5%B3​%20modeli%C5%B3%20s%C4%85​ra%C5%A1as/0e7fb853-bd5b-​4d07-b93e-5af19601d609​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
158 6178 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąrašas Sąraše pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos specialistams išduotas licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena, veiklos rūšis bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Specialistu_licenci​javimas/VSPSL.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
159 5527 Švietimo ir mokslo registrų sąrašas Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo srityje veikiančius registrus (jų pavadinimus, svetainių adresus, valdytojus, tvarkytojus) Švietimas ir mokslas

Švietimo informacinių technologijų centras https://www.krisin.smm.lt​/aikos2-krisin/public/reg​istruSarasas.xhtml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
160 5955 Švietimo ir mokslo informacinių sistemų sąrašas Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo srityje veikiančias informacines sistemas, jų pavadinimus, svetainių adresus, valdytojus, tvarkytojus. Švietimas ir mokslas

Švietimo informacinių technologijų centras https://www.krisin.smm.lt​/aikos2-krisin/public/sis​temuSarasas.xhtml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
161 5956 Švietimo ir mokslo klasifikatoriai Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo klasifikatorius. Išsilavinimo pažymėjimai

Kvalifikacijos kėlimas

Mokymo licencijos

Profesinis mokymas

Studijų ir mokymo programos

Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos

Moksleiviai

Mokytojai

Studentai

Švietimo informacinių technologijų centras https://www.krisin.smm.lt​/aikos2-krisin/public/kla​sifikatoriuSarasas.xhtml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
162 6414 Rokiškio rajono savivaldybės įmonių, turinčių licencijas vežti keleivius sąrašas Sąrašas įmonių, turinčių licencijas vežti keleivius Prekyba ir paslaugos

Rokiškio rajono savivaldybės administracija http://www.rokiskis.lt/do​wnload/18468/transporto%2​0lic16-0927.doc​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
163 6413 Rokiškio rajono savivaldybės įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas Sąrašas įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Prekyba ir paslaugos

Rokiškio rajono savivaldybės administracija http://www.rokiskis.lt/do​wnload/18463/lic-tabako-r​oki%C5%A1kio16-0927.docx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
164 6412 Rokiškio rajono savivaldybės įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais sąrašas Sąrašas įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Prekyba ir paslaugos

Rokiškio rajono savivaldybės administracija http://www.rokiskis.lt/do​wnload/18465/nafta%20lic1​6-0926.doc​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
165 6410 Rokiškio rajono savivaldybės įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas Sąrašas įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Prekyba ir paslaugos

Rokiškio rajono savivaldybės administracija http://www.rokiskis.lt/do​wnload/18462/alkoholio%20​licenc16-0927.doc​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  | < 11 >  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas