Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 737

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas



0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 151 - 165 / 737 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
151 5645 Turto arešto aktų registras Registro objektai yra turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys. Turto areštas

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
152 6026 Miško ligos ir kenkėjai Lietuvos miško ligų ir kenkėjų sąrašas Miškai

Valstybinė miškų tarnyba http://www.amvmt.lt/index​.php/kenkeju-paieska​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
153 6039 Miškų sanitarinės būklės apžvalga Miškų sanitarinės būklės apžvalga Miškai

Valstybinė miškų tarnyba http://www.amvmt.lt/index​.php/misku-sanitarine-buk​le​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
154 5666 Mokesčių administravimo dokumentų formos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko patvirtintos mokesčiams administruoti skirtos dokumentų formos Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos http://www.vmi.lt/cms/for​mos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
155 6038 Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadas Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado paskirtis - rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti duomenis apie miško sėklinės bazės objektus. Miškai

Valstybinė miškų tarnyba http://www.amvmt.lt/index​.php/misko-seklines-bazes​-savadas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
156 6027 Miško dauginamosios medžiagos (MDM) tiekėjų sąrašas Asmuo, norintis auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą turi būti įtrauktas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą Miškai

Valstybinė miškų tarnyba http://www.amvmt.lt/index​.php/mdm-tiekeju-sarasas​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
157 5579 Vyriausybė posėdžių ir pasitarimų darbotvarkės Pateikiamos Vyriausybės posėdžių darbotvarkės, svarstomų klausimų medžiaga ir posedžių protokolai. Pateikiamos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų darbotvarkės Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrv.lt/lt/posedzia​i/listingpastitem​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
158 6078 Aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios stebėsenos vidutiniai duomenys Vidutinės aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios reikšmės apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Taršos židiniai

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1502​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
159 6081 Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis nustatyta, sąrašas Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus tuos, kurie naudojami branduolinės energetikos srities veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis yra nustatyta, sąrašas. Verslo praktika ir reguliavimas

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1442​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
160 6089 Radiacinės saugos centro išduotų radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimų sąrašas Radiacinės saugos centro išduoti radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimai (leidimo numeris; vežamo krovinio turėtojo pavadinimas; kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė; buveinės adresas (-ai); leidimo rūšis ir tipas; krovinio tipas; leidimo išdavimo ir galiojimo data). Krovinių vežimas

Radiacinės saugos centras http://www.rsc.lt/downloa​d.php/fileid/1445​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
161 5979 Darbingumo lygio nustatymo paplitimas Lietuvos savivaldybėse Darbingo amžiaus asmenų sergamumo ir negalumo nustatymo rodikliai (dėl pagrindinių ligų grupių, lemiančių gyventojų negalumą) Lietuvos savivaldybėse 2012 m. Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?-718224191​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
162 6087 Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos veiklos statistiniai rodikliai (profesinė reabilitacija) Darbingo amžiaus asmenų, besikreipiančių į Neįgalumom ir darbingumo nustatymo tarnybą , profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo skaičius 2007-2013 m. Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?-1551207186​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
163 5980 Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Informacijos kaupimas apie griežtų atskaitomybės blankų, išduotų asmenims, būseną Socialinė apsauga

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndnt.lt/index.​php?429159955​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
164 5956 Švietimo ir mokslo klasifikatoriai Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo klasifikatorius. Išsilavinimo pažymėjimai

Kvalifikacijos kėlimas

Mokymo licencijos

Profesinis mokymas

Studijų ir mokymo programos

Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos

Moksleiviai

Mokytojai

Studentai

Švietimo informacinių technologijų centras https://www.krisin.smm.lt​/aikos2-krisin/public/kla​sifikatoriuSarasas.xhtml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
165 5527 Švietimo ir mokslo registrų sąrašas Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo srityje veikiančius registrus (jų pavadinimus, svetainių adresus, valdytojus, tvarkytojus) Švietimas ir mokslas

Švietimo informacinių technologijų centras https://www.krisin.smm.lt​/aikos2-krisin/public/reg​istruSarasas.xhtml​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  | < 11 >  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:





Informacijos rinkmenų sąrašas