Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 737

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 16 - 30 / 737 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
16 5848 Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Lt). Ekonomika ir finansai

Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/stat_pub​/statbrowser.aspx?group=8​021​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
17 5860 Bankai (sąrašai) Pateikiama informacija apie bankus teikiančius finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/bankai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
18 5864 Užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės Pateikiama informacija apie užsienio bankų kontroliuojamų finansų įmonių teikiamas paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/uzsienio​_banku_finansu_imones​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
19 5869 Draudikai (sąrašai) Pateikiama informacija apie draudikus teikiančius paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/draudika​i​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
20 5870 Draudimo tarpininkai (sąrašai) Pateikiama informacija apie draudimo tarpininkus teikiančius paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/draudimo​_tarpininkai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
21 5874 Perdraudimo tarpininkai (sąrašai) Pateikiama informacija apie perdraudimo tarpininkus teikiančius paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/perdraud​imo_tarpininkai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
22 5867 Mokėjimo įstaigos (sąrašai) Pateikiama informacija apie mokėjimo įstaigas teikiančias paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/sarasas_​1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
23 5891 Veterinarinių vaistų registras Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti registro duomenis, teikti juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Registro objektas – Lietuvo gaminami, į Lietuvą įvežami ir importuojami vet. vaistai. Veterinariniai vaistai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba http://vetlt1.vet.lt/vr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
24 5948 Uosto statistika Uosto statistika Valdžios institucijos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija http://www.portofklaipeda​.lt/uosto-statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
25 5572 Paruoštų donorinių organų ir audinių kiekis pagal donorines ligonines Paruoštų organų ir audinių skaičius pagal donorines ligonines einamaisiais metais Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorai bei re

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.transplantacij​a.lt/content/charts/lente​les/donoriniaiorganaiirau​diniai.lt.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
26 5762 Nekilnojamojo turto registras Pateikiama informacija apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos; juridiniai faktai, suvaržymai; grafinė medžiaga Nekilnojamojo turto nuosavybė

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/ntr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
27 5754 Nekilnojamojo turto kadastras Pateikiama informacija apie nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenis Nekilnojamojo turto nuosavybė

Žemėlapiai

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/ntr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
28 5607 Adresų registras Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų duomenys Aplinka

VĮ Registrų centras http://www.registrucentra​s.lt/adr/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
29 5827 Leidimai archeologiniams tyrimams atlikti Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė Archeologiniai objektai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos http://archeologijosdb.kp​d.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
30 5829 Lietuvos dvarai Lietuvos dvarų duomenų bazė Dvarų sodybos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos http://www.heritage.lt/dv​arai/ppavadinimas.php​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas