Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 739

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 106 - 120 / 739 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
106 5871 Draudimo įmonių ir filialų perkeltų įmokų techninis atidėjinys LR veikiančių draudimo įmonių bei kitų ES šalių draudimo įmonių filialų veiklos statistinės ataskaitos Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/menesio_​statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
107 5861 Draudimo įmonių ir filialų sudarytos draudimo sutartys LR veikiančių draudimo įmonių bei kitų ES šalių draudimo įmonių filialų veiklos statistinės ataskaitos Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/menesio_​statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
108 5884 Draudimo įmonių ir filialų techniniai atidėjiniai pagal draudimo įmones LR veikiančių draudimo įmonių bei kitų ES šalių draudimo įmonių filialų veiklos statistinės ataskaitos Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/menesio_​statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
109 5875 Draudimo įmonių ir filialų žalos padengimo techninis atidėjinys LR veikiančių draudimo įmonių bei kitų ES šalių draudimo įmonių filialų veiklos statistinės ataskaitos Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/menesio_​statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
110 5870 Draudimo tarpininkai (sąrašai) Pateikiama informacija apie draudimo tarpininkus teikiančius paslaugas Lietuvos Respublikoje Ekonomika ir finansai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/draudimo​_tarpininkai​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
111 6172 Duomenys apie oro kokybę Įvairūs duomenys susija su aplinkos oro kokybe, užterštumu. Žemėlapiai

Moksliniai tyrimai

Matavimo priemonės

Taršos židiniai

Aplinkos apsaugos agentūra http://oras.gamta.lt/cms/​index​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
112 6382 Duomenys apie perduotą mokėjimui paramą pagal Nacionalinės paramos priemones Kiekvienais metais pateikiama atnaujinta nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių statistika Žemės ūkis

Augalininkystė

Gyvulininkystė

Žemės ūkio ir kaimo verslas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos https://www.nma.lt/index.​php/parama/nacionalinemis​-lesomis-finansuojamos-pr​iemones/statistika/8921#r​es​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
113 6173 Duomenys apie vandenį ir jo kokybę Įvairūs duomenys apie vandenį, vandens telkinius ir jų taršą Moksliniai tyrimai

Žemėlapiai

Ežerai ir tvenkiniai

Upės

Aplinkos apsaugos agentūra http://vanduo.gamta.lt/cm​s/index​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
114 6210 EGM_1000LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus EGM_1000LT duomenų bazė sudaryta iš 6 temų duomenų: administracinės ribos ir administraciniai vienetai iki savivaldybių lygmens, transporto tinklas, hidrografija, atrinkta didžiausių valstybės aukščių taškų informacija, gyvenvietės, geografiniai pavadinimai kaip anotacijos skirti kartografavimo tikslams. Žemė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos http://www.geoportal.lt/g​eoportal/nacionaline-zeme​s-tarnyba-prie-zemes-ukio​-ministerijos1#savedSearc​hId={9B2DA715-6B33-4723-8​5A4-44D0993D40B4}&collaps​ed=true​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
115 6405 Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Atviri eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys apie eismo įvykių vietą, datą, laiką, meteorologines ir eismo sąlygas, priežastis, dalyvius ir jų sužalojimus, transporto priemones ir jų apgadinimus bei kiti duomenys. Nusikalstama veikla, kiti įvykiai

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos https://www.epolicija.lt/​atviri-duomenys​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
116 5751 Ekspedicijos į Lietuvos gyventojų kalinimo ir tremties vietas Ekspedicijos į Lietuvos gyventojų kalinimo ir tremties vietas medžiaga Kultūros vetybės

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://lietuviaisibire.lt​/lt/ekspedicijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
117 6091 Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS skirta darbdaviams nuotoliniu būdu teikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas ir realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę. Darbo saugos reikalavimai

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/Forms/E​PDS.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
118 6547 Elektroninių paslaugų gyventojams kokybės vertinimas Elektroninių paslaugų gyventojams kokybės vertinimas, kada 1 reiškia labai žema kokybė, 10 - labai aukšta kokybė Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/6146​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
119 6548 Elektroninių valdžios vartų portalo kokybės vertinimas Elektroninių valdžios vartų portalo www.epaslaugos.lt kokybės vertinimas Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/7143​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
120 5673 Elektros energijos gamintojai Gamintojų, kurie pasigamintą elektros energiją sunaudoja savo ūkiniams poreikiams, sąrašas Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/atsi​naujinantys-istekliai/Pus​lapiai/gamintojų-sarasas.​aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas