Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 1 - 15 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
1 6156 Žydų gelbėtojai Žydų gelbėtojų sąrašas, sudarytas iš visų prieinamų šaltinių Švietimas ir mokslas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras http://genocid.lt/gelbeto​jai/titulinis.php​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
2 5631 Įmonių bankroto procesų sąrašas Vykdomų, baigtų ir nutrauktų bankroto procesų sąrašai ir duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Ūkinė veikla ir verslas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos http://www.avnt.lt/veiklo​s-sritys/nemokumas-2/moni​-bankrotas/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
3 5978 VšĮ Investuok Lietuvoje brošiūrų rinkinys VšĮ Investuok Lietuvoje brošiūrų rinkinys ir kita verslui skirta informacija Ekonomika ir finansai

VšĮ Investuok Lietuvoje http://www.investlithuani​a.com/lt/informacijos-cen​tras/lietuvos-pristatymas​/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
4 5672 Elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijas turinčios įmonės Visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijas turinčių įmonių sąrašas Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/elek​tra/Puslapiai/licencijos%​20ir%20leidimai/visuomeni​nio-elektros-energijos-ti​ekimo-licencijas-turincio​s-imones.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
5 5674 Elektros energijos tarifai Visuomeniniai tarifai, Persiuntimo tarifai, Galios rezervų kainos, Perdavimo paslaugos kainos, Elektros energijos transportavimo paslaugų ir visuomeninių kainų viršutinės ribos Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/elek​tra/Puslapiai/tarifai/ele​ktros-energijos-kainos.as​px​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
6 6646 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro ataskaita Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro statistinė informacija Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/vsps-​r-statistine-informacija.​html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
7 6615 Vilniaus oro uoste besileidžiančių lėktuvų tvarkaraštis Vilniaus oro uoste besileidžiančių lėktuvų tvarkaraštis, pateikiama informacija kaip nusileidimo data, laikas, atvyksta iš, skrydžio Nr., kompanija, statusas Keleivių vežimas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai http://vilnius-airport.lt​/lt/informacija-keleiviam​s/atvykimas-realiuoju-lai​ku/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
8 5675 Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų lėšų biudžetas Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų biudžetas Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/elek​tra/Puslapiai/viesuosius-​interesus-elektros-energe​tikos-sektoriuje-atitinka​ncios-paslaugos.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
9 6621 Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.vkekk.lt/elekt​ra/Puslapiai/viesuosius-i​nteresus-elektros-energet​ikos-sektoriuje-atitinkan​cios-paslaugos.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
10 6562 Viešųjų institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybės vertinimas Viešųjų institucijų interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybės vertinimas Transportas ir ryšiai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas http://statistika.ivpk.lt​/saltiniai/6161​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
11 5635 Kultūros paveldo skaitmeninti objektai Viešos prieigos kultūros paveldo sistema, apimanti skaitmenintų objektų vaizdus, garso įrašus ir jų metaduomenis Muziejai, galerijos

Bibliotekos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka http://www.epaveldas.lt/k​olekcijos​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
12 6149 Viešojo sektoriaus įstaigų, turinčių dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis tik elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas Viešojo sektoriaus įstaigų, turinčių dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis tik elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba http://www.archyvai.lt/lt​/paslaugos_53/adoc-dokume​ntai.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
13 6529 Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas

Alytaus miesto savivaldybės administracija http://www.alytus.lt/priv​atizuojamu-objektu-sarasa​s​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
14 6536 Viešame aukcione parduodamo Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas Viešajame aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas Potencialiai pavojingi objektai

Biržų rajono savivaldybės administracija https://www.birzai.lt/get​_file.php?file=bDV0bnoycl​ludHhubVd5WmsyT2JwV3RnYWF​Wa2wyVEphYUJxcE15ZWJObGxh​R1RkYmN5ZXkydWtjSldacDVOb​lpKZWNvV3FrYWNpV2JtcHN4M0​ZwbG1Wbmx0NW0wbWpWbWJCb2E​1S0ttNkZrbG5MOVlkbGx4R2Vr​WnAzTVdXYkhiSzVsMFduSmFjd​G5wMmllbVptU1dHU2hiWmxxcX​BMSFlLeVlwNXFkbGNkb3BwclZ​iWVp3c0pXTW5sQ1pwNVg4Wkxa​cHFtR1praWhwMkdLWnlLeHNsS​ml4Yk5KdDJXemFsSE9iYTVrJT​NE​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
15 5713 Informacija apie kuro kompensacijos dedamąją Viešai skelbiama informacija apie šilumos tiekėjų nepadengtas kuro sąnaudas ar papildomai gautas pajamas dėl kuro kainų pokyčio. Valdžios institucijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija http://www.regula.lt/silu​ma/Puslapiai/informacija-​apie-nepadengtu-sanaudu-d​edamasias.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

  11-20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas