Kodas 6479
Pavadinimas Sergančių asmenys skaičius 1000 gyventojų (3 grafikas)
Alternatyvus pavadinimas Sergančių asmenys skaičius 1000 gyventojų (3 grafikas)
Apibūdinimas Sergančių asmenys skaičius 1000 gyventojų (3 grafikas)
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Reikšminiai žodžiai ligotumas
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė, grafikas
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=129
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:44:03

Į pradžią Grįžti atgal