Kodas 6468
Pavadinimas Mirusių asmenų skaičius pagal regionus (ilgasis diagnozių sąrašas)
Alternatyvus pavadinimas Mirusių asmenų skaičius pagal regionus (ilgasis diagnozių sąrašas)
Apibūdinimas Mirusių asmenų skaičius pagal regionus (ilgasis diagnozių sąrašas)
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Reikšminiai žodžiai mirtis, pagrindinė mirties priežastis
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=205
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:27

Į pradžią Grįžti atgal