Kodas 6455
Pavadinimas Informacija apie apmokėtus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes
Alternatyvus pavadinimas Informacija apie apmokėtus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes
Apibūdinimas Informacija apie apmokėtus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Reikšminiai žodžiai laikinas nedarbingumas, nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumo atvejis, apmokėjimo atvejis, apmokėjimo suma
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=202
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:42:41

Į pradžią Grįžti atgal