Kodas 6453
Pavadinimas Informacija apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes
Alternatyvus pavadinimas Informacija apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes
Apibūdinimas Informacija apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Reikšminiai žodžiai laikinas nedarbingumas, nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumo atvejis, atvejo trukmė
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=162
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:06

Į pradžią Grįžti atgal