Kodas 6451
Pavadinimas Ligonių, gydytų nuo traumų ir apsinuodijimų, struktūra (grafikas)
Alternatyvus pavadinimas Ligonių, gydytų nuo traumų ir apsinuodijimų, struktūra (grafikas)
Apibūdinimas Ligonių, gydytų nuo traumų ir apsinuodijimų, struktūra (grafikas)
Tema pagal veiklos sritį Ligos
Reikšminiai žodžiai ambulatoriniai ligoniai, stacionariniai ligoniai
Rinkmenos tvarkytojas Higienos institutas
Kontaktiniai duomenys Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303
Rinkmenos rūšis lentelė, grafikas
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per metus
Internetinis adresas http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=186
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-13 13:43:26

Į pradžią Grįžti atgal