Kodas 5583
Pavadinimas Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai
Alternatyvus pavadinimas Atestatai išduodami asmenims, turintiems teisę eksploatuoti energetikos įrenginius
Apibūdinimas Atestatas - tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis rašytinis dokumentas. Atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.
Tema pagal veiklos sritį Juridinių asmenų veiklos reguliavimas
Reikšminiai žodžiai atestatas liudijimas energetikos įrenginys eksploatavimo veikla
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Pavel Kabelis, pavel.kabelis@vei.lt, 861642502
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2004
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kiekvieną darbo dieną
Internetinis adresas http://88.119.144.181/veiisearch/ExecSearch.do
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Rinkmenos duomenys neapmokestinamai teikiami pagal užklausą internetiniame tinklalapyje.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-01-13 10:05:46

Į pradžią Grįžti atgal