Kodas 5582
Pavadinimas Lietuvos finansinės sąskaitos
Alternatyvus pavadinimas Ketvirtinė Lietuvos finansinių sąskaitų statistika
Apibūdinimas Duomenys apie institucinių sektorių finansinio turto ir įsipareigojimų likučius laikotarpio pabaigoje bei finansinio turto ir įsipareigojimų pasikeitimą (sandorius, perkainojimą ir kitus kiekio pasikeitimus) per laikotarpį. Šios sąskaitos yra integrali nacionalinių sąskaitų sistemos dalis.
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai Statistika, finansinės sąskaitos, institucinių sektorių turtas ir įsipareigojimai, skolos rodikliai, agreguoti ketvirtiniai duomenys, detalūs ketvirtiniai duomenys
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos bankas
Kontaktiniai duomenys Rita Zaleckienė, dliberiene@lb.lt, 852680146
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas XML formatas
Rinkmenos pradžios data 2003
Rinkmenos pabaigos data 2012
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.lb.lt/lt/finansiniu-saskaitu-statistika
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-06-26 07:42:02

Į pradžią Grįžti atgal