Kodas 5580
Pavadinimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro paskirtis – įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, keisti, teikti, skelbti duomenis apie jūrų laivus bei nebaigtus statyti jūrų laivus ir jų savininkus bei valdytojus.
Tema pagal veiklos sritį Jūrų transporto priemonės
Reikšminiai žodžiai Jūrų laivas, nebaigtas statyti jūrų laivas, jūrų laivų registras
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos saugios laivybos administracija
Kontaktiniai duomenys Ramūnas Liubertas, raminta.sajaukiene@msa.lt, (8 46) 469 673
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2006
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien
Internetinis adresas https://ship.msa.lt/site/login
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys prieinami su Lietuvos saugios laivybos administracija duomenų teikimo sutartis sudariusiems vartotojams.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-06-28 09:38:27

Į pradžią Grįžti atgal