Kodas 5579
Pavadinimas Vyriausybė posėdžių ir pasitarimų darbotvarkės
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiamos Vyriausybės posėdžių darbotvarkės, svarstomų klausimų medžiaga ir posedžių protokolai. Pateikiamos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų darbotvarkės
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai darbotvarkė protokolas posėdis pasitarimas Vyriausybė
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Kontaktiniai duomenys Milda Gulbinienė, m.gulbiniene@lrv.lt, 8 706 63912
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XML formatas, CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien
Internetinis adresas http://lrv.lt/lt/posedziai/listingpastitem
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Nėra jokių sąlygų
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:38:54

Į pradžią Grįžti atgal