Kodas 5498
Pavadinimas Nekilnojamo turto registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos; juridiniai faktai, suvaržymai; grafinė medžiaga.
Tema pagal veiklos sritį Pastatai ir statiniai
Nekilnojamasis turtas
Reikšminiai žodžiai Nekilnojami daiktai; daiktinės teisės; juridiniai faktai; suvaržymai.
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Registrų centras
Kontaktiniai duomenys , kasper@registrucentras.lt, 2688204
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 1998
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kasdien, realiame laike
Internetinis adresas http://www.kada.lt/ntr/index.php
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas ribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2012-11-22 03:29:10

Į pradžią Grįžti atgal