Kodas 6382
Pavadinimas Duomenys apie perduotą mokėjimui paramą pagal Nacionalinės paramos priemones
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Kiekvienais metais pateikiama atnaujinta nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių statistika
Tema pagal veiklos sritį Žemės ūkis
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Žemės ūkio ir kaimo verslas
Reikšminiai žodžiai nacionalinė parama, parama kaimui, žemės ūkis, išmokos
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Asta Žilienė, info@nma.lt, 252 6999, 1841
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas, DOC/DOCX formatas
Rinkmenos pradžios data 2004
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kiekvienais metais
Internetinis adresas https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/statistika/8921#res
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieša informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-22 08:52:44

Į pradžią Grįžti atgal