Kodas 5578
Pavadinimas Laisvos vietos socialinės globos įstaigose
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie laisvas vietas ir laukiančiųjų eilėje skaičių suaugusiųjų socialinės globos įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Laisvos vietos socialinės globos įstaigose, laukiančiųjų eilėje skaičius socialinės globos įstaigose
Rinkmenos tvarkytojas Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kontaktiniai duomenys Rasa Balaišienė, rasa.balaisiene@ndt.lt, (8 5) 239 4425
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Informacija teikiama internetiniame puslapyje http
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per savaitę
Internetinis adresas http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Socialinės globos įstaigos kiekvieną pirmadienį teikia el. paštu įstaigai informaciją apie faktinį gyventojų skaičių socialinės globos įstaigose
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Įstaiga prisiima atsakomybę už dalį teikiamos informacijos. Įstaiga prisiima atsakomybę už pateikiamą informaciją apie laukiančiųjų eilėje į socialinės globos įstaigas asmenų skaičių, o socialinės globos įstaigos - už laisvų vietų įstaigose skaičių
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-11-26 14:24:17

Į pradžią Grįžti atgal