Kodas 6365
Pavadinimas Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai
Alternatyvus pavadinimas Erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai
Apibūdinimas Valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių duomenys, teikiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą www.geoportal.lt
Tema pagal veiklos sritį Žemė
Reikšminiai žodžiai Erdviniai duomenys, georeferenciniai duomenys, erdvinai duomenų rinkiniai, georeferencinio pagrindo žemėlapiai, žemėlapiai, GIS duomenys, LEIP, geoportal.lt
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Inga Kaminskaitė, antanas.pieviskis@nzt.lt, 8 706 85 172 Antanas Pieviškis
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data 2016
Atnaujinimo dažnumas Kiekvienas rinkinys skirtingai (atnaujinimo data nurodyta metaduomenyse)
Internetinis adresas http://www.geoportal.lt/geoportal/nacionaline-zemes-tarnyba-prie-zemes-ukio-ministerijos1#savedSearchId={9B2DA715-6B33-4723-85A4-44D0993D40B4}&collapsed=true
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-01-15 15:37:16

Į pradžią Grįžti atgal