Kodas 6354
Pavadinimas Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Degalų kolonėlių plombavimo schemos yra tvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-12-11 įsakymu Nr. 4-791 ''Dėl degalų įpylimo kolonėlių techninės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo'' (TAR, 2015-19699)
Tema pagal veiklos sritį Ūkinė veikla ir verslas
Reikšminiai žodžiai Degalai, plombavimo schemos
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos metrologijos inspekcija
Kontaktiniai duomenys Edita Stankevičienė, metrinsp@metrinsp.lt, 870664693
Rinkmenos rūšis 1
Duomenų formatas XML formatas, CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pagal poreikį
Internetinis adresas http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/paskirtuju-istaigu-vadovu-patvirtintos-degalu-ipylimo-koloneliu-plombavimo-schemos
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Rinkmena prieinama nemokamai internete
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-10-25 09:37:22

Į pradžią Grįžti atgal