Kodas 6352
Pavadinimas Metinis informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinis tyrimas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Statistiniai duomenys apie namų ūkių apsirūpinimą kompiuteriais, interneto prieiga, interneto prieigos neturėjimo priežastis, 16–74 metų amžiaus asmenų kompiuterių, interneto naudojimo dažnumą, tikslus, naudojimąsi elektronine prekyba, kompiuterinį raštingumą.
Tema pagal veiklos sritį Ūkinė veikla ir verslas
Reikšminiai žodžiai statistiniai duomenys, namų ūkiai, informacinės technologijos
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos statistikos departamentas
Kontaktiniai duomenys Giedrė Norvaišienė, Regina.Deveikyte@stat.gov.lt, (8 5) 236 4919
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kasmet
Internetinis adresas https://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos/-/asset_publisher/i2LnhXkrXAbl/content/metinio-informaciniu-technologiju-naudojimo-namu-ukiuose-statistinio-tyrimo-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fosp.stat.gov.lt%2Fviesos-duomenu-rinkmenos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_i2LnhXkrXAbl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-06-21 08:33:29

Į pradžią Grįžti atgal