Kodas 6339
Pavadinimas Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimas kultūros vertybių apsaugai 2009-2015 m.
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Lėšų, Lietuvos savivaldybių skirtų kultūros vertybių apsaugai 2009-2015 m., suvėstinė
Tema pagal veiklos sritį Kultūros vetybės
Reikšminiai žodžiai kultūros vertybių apsaugos finansavimas, savivaldybė
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė kultūros paveldo komisija
Kontaktiniai duomenys Artūras Stepanovič, arturas.stepanovic@vkpk.lt, (+370 5) 266 3284
Rinkmenos rūšis Duomėnų suvestinė
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data 2015
Atnaujinimo dažnumas Baigta pildyti
Internetinis adresas http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/duomenu_atverimas/Untitled-2.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-02 09:31:40

Į pradžią Grįžti atgal