Kodas 5571
Pavadinimas LR saugomų teritorijų valstybės kadastras
Alternatyvus pavadinimas Saugomų teritorijų kadastras, STK
Apibūdinimas LR saugomų teritorijų valstybės kadastre kaupiama ir teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtas saugomas teritorijas.
Tema pagal veiklos sritį Saugomos teritorijos
Reikšminiai žodžiai Saugomos teritorijos, Natura 2000, rezervatai, draustiniai, gamtos paveldo objektai, atkuriamieji sklypai, nacionaliniai parkai, regioniniai parkai, biosferos rezervatai, biosferos poligonai, Natura 2000 PAST, Natura 2000 BAST
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Donatas Danielius, d.danielius@vstt.lt, 8 5 272 8179
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas ESRI Shapefile formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat
Internetinis adresas https://stk.am.lt
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys teikiami pagal prašymus arba duomenų teikimo sutartis.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-07-05 09:36:16

Į pradžią Grįžti atgal