Kodas 6305
Pavadinimas IRT paslaugų įmonių pardavimų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų įmonių pardavimų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis, eurais
Tema pagal veiklos sritį Transportas ir ryšiai
Reikšminiai žodžiai IRT paslaugos, įmonė, pardavimai
Rinkmenos tvarkytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kontaktiniai duomenys Renata Marmienė, renata.marmiene@ivpk.lt, 861843017
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kartą per ketvirtį
Internetinis adresas http://statistika.ivpk.lt/saltiniai/11178
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-10-30 15:05:58

Į pradžią Grįžti atgal