Kodas 6282
Pavadinimas Standartizuotų terminų duomenų bazė
Alternatyvus pavadinimas Terminų bazė
Apibūdinimas Kaupiami standartizuotų terminų straipsnių rinkiniai
Tema pagal veiklos sritį Ūkinė veikla ir verslas
Reikšminiai žodžiai terminas
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos standartizacijos departamentas
Kontaktiniai duomenys Stanislava Vaitkevičienė, lstboard@lsd.lt, Stanislava Vaitkevičienė, 85 270 9362
Rinkmenos rūšis My SQL
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 1990
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per mėnesį
Internetinis adresas http://www.lsd.lt/index.php?1925986759
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Teikimo sąlygos aprašytos valstybinės IS nuostatuose patvirtintuose 2009-09-03 direktoriaus įsakymų Nr. V-62
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 90%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-12 16:20:40

Į pradžią Grįžti atgal