Kodas 6281
Pavadinimas Lietuvos standartų ir kitų leidinių bibliografinių duomenų bazė
Alternatyvus pavadinimas Lietuvos standartų katalogas
Apibūdinimas Teikiame bibliografinę ir faktinę informaciją apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, apie darniuosius Lietuvos standartus, apie netekusius galios arba numatomus skelbti neteksiančiais galios Lietuvos standartus ir kitus leidinius.
Tema pagal veiklos sritį Ūkinė veikla ir verslas
Reikšminiai žodžiai standartas
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos standartizacijos departamentas
Kontaktiniai duomenys Stanislava Vaitkevičienė, lstboard@lsd.lt, Stanislava Vaitkevičienė, 85 270 9362
Rinkmenos rūšis My SQL
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 1990
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kartą per mėnesį
Internetinis adresas http://www.lsd.lt/index.php?-106762655
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Teikimo sąlygos aprašytos valstybinės IS nuostatuose patvirtintuose 2009-09-03 direktoriaus įsakymų Nr. V-62
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 90%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-08 14:52:33

Į pradžią Grįžti atgal