Kodas 6270
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečių įvaikintų vaikų statistika
Alternatyvus pavadinimas Įvaikinimo statistika
Apibūdinimas Lietuvos Respublikos piliečių šeimų, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje, bei užsienio valstybių piliečių šeimų įvaikinti vaikai iš Lietuvos
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai įvaikinti vaikai, nacionalinis įvaikinimas, tarptautinis įvaikinimas, įvaikinimo statistika
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarn
Kontaktiniai duomenys Danute Umbrasienė, info@vaikoteises.lt, (8 5) 231 0928
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 1993
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas mėnesį
Internetinis adresas http://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/statistika/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo interneto svetainėje skelbia ankstesnių metų ir kas mėnesį atnaujinamą aktualią įvaikinimo statistiką.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-28 07:49:36

Į pradžią Grįžti atgal