Kodas 6255
Pavadinimas Išduotų leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Išduotų leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais sąrašas
Tema pagal veiklos sritį Prekyba ir paslaugos
Reikšminiai žodžiai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, leidimas, nefasuoti naftos produktai
Rinkmenos tvarkytojas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kontaktiniai duomenys Nijolė Barišauskienė, nijole.barisauskiene@klaipeda.lt, 8-46 396189
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Esant poreikiui
Internetinis adresas https://www.klaipeda.lt/lit/Iduotu-leidimu-verstis-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-saraas/4736
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-07-05 09:53:20

Į pradžią Grįžti atgal