Kodas 6253
Pavadinimas Panaikintų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie panaikintas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Tema pagal veiklos sritį Prekyba ir paslaugos
Reikšminiai žodžiai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, licencija, panakinta licencija, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai
Rinkmenos tvarkytojas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kontaktiniai duomenys Nijolė Barišauskienė, nijole.barisauskiene@klaipeda.lt, 8-46 396189
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Esant poreikiui
Internetinis adresas https://www.klaipeda.lt/lit/Informacija-apie-panaikintas-licencijas-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-ir-tabako-gaminiais/4734
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-07-05 09:58:28

Į pradžią Grįžti atgal