Kodas 6252
Pavadinimas Leidimai įrengti išorinę reklama Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje ant NE savivaldybei priklausančių objektų
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Išduoti leidimai įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje
Tema pagal veiklos sritį Prekyba ir paslaugos
Reikšminiai žodžiai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, reklamos įrengimas, leidimas
Rinkmenos tvarkytojas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kontaktiniai duomenys Nijolė Barišauskienė, nijole.barisauskiene@klaipeda.lt, 8-46 396189
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Esant poreikiui
Internetinis adresas https://www.klaipeda.lt/lit/Iduoti-leidimai-irengti-iorine-reklama-klaipedos-miesto-savivaldybes-teritorijoje/4733
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-07-05 09:58:26

Į pradžią Grįžti atgal