Kodas 6251
Pavadinimas Išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais
Tema pagal veiklos sritį Prekyba ir paslaugos
Reikšminiai žodžiai prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijos, prekyba tabako gaminiais
Rinkmenos tvarkytojas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kontaktiniai duomenys Nijolė Barišauskienė, nijole.barisauskiene@klaipeda.lt, 8-46 396189
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Esant poreikiui
Internetinis adresas https://www.klaipeda.lt/popup2.php?item_id=568
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-07-05 09:51:23

Į pradžią Grįžti atgal