Kodas 6249
Pavadinimas Kiekvieno mėnesį gautų skundų statistinė ataskaita
Alternatyvus pavadinimas Kiekvieno mėnesio statistinė gautų skundų ataskaita
Apibūdinimas Pateikiama kiekvieno mėnesio iš fizinių ir juridinių asmenų gautų skundų dėl galimų LR visuomenės informavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos nuostatų pažeidimų statistinė ataskaita
Tema pagal veiklos sritį Valdžios institucijos
Reikšminiai žodžiai gauti skundai
Rinkmenos tvarkytojas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Kontaktiniai duomenys Lina Bogdzevičienė, zeit@zeit.lt, 85 223 7310
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas http://www.zeit.lt/lt
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos nemokamai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 20%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-01-08 09:53:18

Į pradžią Grįžti atgal