Kodas 6242
Pavadinimas Finansinių ataskaitų rinkiniai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus)
Tema pagal veiklos sritį Finansiniai dokumentai
Reikšminiai žodžiai Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai
Rinkmenos tvarkytojas Kupškio rajono savivaldybės administracija
Kontaktiniai duomenys Daiva Aleksandravičienė, daiva.aleksandraviciene@kupiskis.lt, 8 459 35613
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.kupiskis.lt/lt/veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys prieinami viešai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 10%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:50:44

Į pradžią Grįžti atgal