Kodas 6237
Pavadinimas Pirkimo sutartys
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Perkančiosios organizacijos viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje
Tema pagal veiklos sritį Juridiniai asmenys
Reikšminiai žodžiai Sutartys
Rinkmenos tvarkytojas Viešųjų pirkimų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Olga Gustienė, pagalba@vpt.lt, 8 5 219 7000
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2015
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kiekvieną dieną
Internetinis adresas http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieša informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Perkančiosios organizacijos viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus internetinėje svetainėje www.cvpp.lt ir yra patys atsakingi už duomenų teisingumą.
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:52:22

Į pradžią Grįžti atgal